Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Outi Aarresola

Julkaistu:

21.06.2022

Jaa:

E-urheilijoiden tukijärjestelmät vasta kehittymässä

E-urheilijoiden tukijärjestelmät vasta kehittymässä
Kuva: Wikipedia

E-urheilun pelaajien psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin tukijärjestelmissä on työskentelyssä eri sidosryhmien kanssa vielä kehitettävää.

Hee Jung Hongin (2022) tutkimus tarkasteli sidosryhmien näkemyksiä tukitoimista. Kohteena olivat myös käsitykset toisten sidosryhmien toimista. Suurin osa tutkimukseen haastatelluista oli pelaajia. Lisäksi haastateltiin pelien tuottajia, järjestöjen toimihenkilöitä, turnausjärjestäjiä, sponsoreita ja yhtä valmentajaa 18 eri maasta. Yhtä lukuun ottamatta haastatellut olivat miespuolisia.

Haastatellut näkivät, että vastuu pelaajien tukitoimista kuuluu ennen muuta e-urheilun ammattilaisjoukkueille. Joukkueiden tukitoimien taso oli kuitenkin tutkimuksen aikaan vaihteleva. E-urheilun järjestöt puolestaan näkivät tukijärjestelmät tärkeinä ja organisoivat itse joitakin pelaajien tukitoimia. Järjestöt toivoivat tukijärjestelmille julkista tukea. Sponsoreiden tehtäväksi nähtiin ymmärrettävästi suorat rahalliset panostukset, mutta sponsorit saattoivat osallistua myös itse tuen organisoimiseen.

Pelien tuottajien ja kehittäjien puolestaan toivottiin osallistuvan enemmän tukitoimiin, koska ne käytännössä ylläpitävät kansainvälisten lajiliittojen tapaan monopolia omassa lajissaan. Turnausjärjestäjät kokivat itse olevansa muiden tapaan vastuullisia, mutta pelaajat eivät tätä toimijaa nähneet tärkeänä tukijärjestelmän osana.

E-urheilussa vanhempien tuki ei ole itsestään selvyys ja heidän roolinsa on vielä rakentumassa. Vanhempien rajallinen ymmärrys lajista saattoi haitata tukea, mutta vanhempien toivottiin myös rajoittavan nuorimpien e-urheilijoiden pelaamista. Pelaajayhteisöt olivat pelaajille itselleen tärkeitä, mutta muut sidosryhmät eivät nähneet niitä varsinaisesti tukijärjestelmän osana. Tutkimuksessa ei kuitenkaan mainittu esimeriksi e-urheilun omia pelaajayhdistyksiä sidosryhmänä. Sen sijaan e-urheilussa on havahduttu pohtimaan pelaajien kaksoisuraa, eli kouluttautumisesta tulisi huolehtia peliuran ohella.

Tutkimus tuo esiin, miten e-urheilun eri sidosryhmät näkivät oman ja toistensa roolin pelaajien tukemisessa. Tarkastelutapa on hyödyllinen myös muussa urheilussa. Itse tukijärjestelmien nähtiin olevan vasta kehittymässä. E-urheilussa voidaankin ottaa mallia tavanomaisen urheilun kehittyneemmistä toimintamalleista.

Outi Aarresola

LÄHDE

Hong, H. J. 2022. eSports: the need for a structured support system for players. European Sport Management Quarterly 1–24. https://doi.org/10.1080/16184742.2022.2028876

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2022.