Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Eero A. Haapala

Julkaistu:

28.12.2021

Jaa:

Covid-19-rajoitukset söivät lasten ja nuorten fyysisen kunnon

Covid-19-rajoitukset söivät lasten ja nuorten fyysisen kunnon
Kuva: Antero Aaltonen

Covid-19-pandemiaan liittyvät rajoitukset ovat keskeyttäneet kokonaan tai muuttaneet lasten ja nuorten liikunta- ja urheiluharrastuksia. Näiden toimien vaikutuksista lasten ja nuorten fyysiseen kuntoon ei kuitenkaan ole ollut kattavaa tietoa. Sekä Jurakin ja työtoverien että Wahl-Alexahnderin ja Camicin tuoreiden tutkimusten perusteella lasten ja nuorten fyysinen kunto oli heikentynyt huomattavasti pandemiarajoitusten aikana. Lisäksi Jurakin ryhmän mukaan fyysisen kunnon lasku oli suurin 30-vuotisen mittaushistorian aikana.

Jurakin työtovereineen raportoi Slovenian kansallisen fyysisen kunnon seurantajärjestelmän trendejä vuodesta 1989 aina kesään 2020. Pitkän laskevan trendin jälkeen lasten ja nuorten fyysinen kunto nousi vuodesta 2011 alkaen koronapandemiaan saakka. Yhteiskunnan kaksikuukautisen sulkutilan seurauksena poikien fyysinen kunto romahti matalammaksi kuin kertaakaan mittaushistoriassa, ja tyttöjenkin kunto oli matalin sitten vuoden 1992. Wahl-Alexahnder ja Camic puolestaan havaitsivat, että 11‒15 viikon etäopetus kasvatti lasten ja nuorten painoindeksiä, heikensi kestävyyssuorituskykyä ja ylä- ja keskivartalon lihasvoimaa.  

Vaikka Jurakin ja työtovereiden tutkimuksen tulokset perustuvat kansallisen seurantajärjestelmän alustaviin tuloksiin, mukana oli jo tässä vaiheessa 20 000 lasta ja nuorta. Wahl-Alexahnderin ja Camicin tutkimusjoukkona oli 264 lasta ja nuorta.

Lasten ja nuorten elimistö kohtaa verrattain joustavasti ympäristön haasteet, kuten fyysisen aktiivisuuden vähentymisen. Raportoidut tulokset ovat kuitenkin huolestuttavia. Jo verrattain lyhyt eristäytyminen ja fyysisen aktiivisuuden väheneminen voi heikentää merkittävästi fyysistä kuntoa ja toimintakykyä. Huono fyysinen kunto on keskeinen kansansairauksien, kuten tyypin 2 diabeteksen, vaaratekijä jo lapsuudessa. Lisäksi huonokuntoisuus jatkuu usein aikuisikään saakka. Näiden tulosten perusteella rajoitustoimenpiteiden kohdistamista lapsiin ja nuoriin tulisi harkita huolellisesti.

Eero A. Haapala

LÄHTEET

Jurak G, Morrison SA, Kovac M, Leskosek B, Sember V, Strel J, Starc G. A COVID-19 Crisis in Child Physical Fitness: Creating a Barometric Tool of Public Health Engagement for the Republic of Slovenia. Frontiers in Public Health 2021. https://doi.org/10.3389/fpubh.2021.644235

Wahl-Alexander Z & Camic CL. Impact of COVID-19 on School-Aged Male and Female Health-Related Fitness Markers. Pediatric Exercise Science 2021;33(2):61-64.

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 3/2021.