Tutkimusuutinen

Kirjoittaja:

Jouko Kokkonen

Julkaistu:

27.09.2023

Jaa:

Äitien ja isien roolit erilaisia ratsastustalleilla

Äitien ja isien roolit erilaisia ratsastustalleilla
Kuva: Antero Aaltonen

Ohjatun liikunnan tarjoaminen yhä pienemmille lapsille on yleistynyt. Ruotsissa ja Norjassa monet ratsastuskoulut ottavat toimintaan mukaan esikouluikäisiä, mikä vaatii myös vanhempien läsnäoloa. Äiteihin ja isiin suhtaudutaan talleilla kuitenkin eri tavoin. Äitien oletetaan tuntevan tallikulttuurin, isiltä tätä ei läheskään yhtä paljon vaadita.

Esikouluikäiset eivät kykene laittamaan hevosta valmiiksi tunnille, joten vanhempien odotetaan pystyvän tekemään tarvittavat valmistelut. Ratsastuksenopettajat olettavat lisäksi hevosten kanssa toimimaan tottuneiden äitien auttavan muita tarvittaessa. Nämä äidit ovat hyviä ”hevostyttöjä” ja ratsastavat miehet puolestaan ”hevosmiehiä”. Tämä uusintaa tiedostamatta keskiluokkaisia toimintatapoja ja roolimalleja.

Vanhempien osallistumien tallikulttuuriin on suhteellisen uutta. Heidän tai muiden tallinhenkilökuntaan kuulumattomien aikuisten lisääntynyt läsnäolo on luonut uusia jännitteitä talleille. Erityisesti aktiivisten äitien koetaan sekaantuvan liiaksi tallien toimintaan. Esiin nousee myös lasten iän vaikutus toiminnan luonteeseen.

Tutkimus perustuu 21 puolistrukturoituun haastatteluun, joihin osallistui ratsastuskoulujen edustajia ja vanhempia. Lisäksi aineistona oli kymmenen havaintokertaa kuudella ratsastuskoululla.

Jouko Kokkonen
jouko.kokkonen(at)lts.fi

Kirjoitus on julkaistu alun perin Liikunta & Tiede -lehdessä 4/2023.

Lähde

Hedenborg, S., Thorell Palmqvist, G., Rosén. A. & Solenes, O. Dilemmatic spaces’ och föräldrars deltagande i ridskolornas verksamhet för de yngre barnen. Publicerat på idrottsforum.org 2023-05-10. https://idrottsforum.org/wp-content/uploads/2023/05/hedenborgetal230510.pdf