Valmentaminen

Kokopäivätoimisia ammattivalmentajia oli Suomessa 1980-luvun lopulle saakka vain muutamia kymmeniä. Urheilun ammattimaistumisen myötä valmentajien määrä alkoi nousta. Erityisen ripeää kasvu on ollut tällä vuosituhannella. Vuonna 2016 Suomessa oli Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan lähes 1 700 ammattivalmentajaa. Määrä oli nelinkertaistunut vuoteen 2002 verrattuna. Edelleen valtaosa Suomessa toimivista valmentajista tekee valmennustyönsä vapaaehtoispohjalta, suurin osa vieläpä ilman rahallista korvausta.