Selvitys personal trainer -toiminnasta Suomessa

Elina Lammi ohjaa Jyväskylän yliopiston PT-koulutuksen näyttökokeessa valmennettavansa asentoa ja kouluttaja Kaisa Wallinheimo seuraa. Kuva: Mirja Hirvensalo.

Personal trainer -ohjaajan palkkaaminen voi tuntua hyvältä ajatukselta, kun pohdimme elämäntaparemonttia tai kuntokuurin aloittamista. PT-ala lähti nousuun 2010-luvulla, kun yhä useammat ihmiset innostuivat henkilökohtaisesta liikunnanohjauksesta. Taloustutkimuksen vuonna 2017 tekemän kyselyn mukaan kolmannes 15–79-vuotiaista suomalaisista oli kiinnostunut mahdollisuudesta käyttää PT-palveluja.

Mikä ihmeen PT? Selvitys personal trainer -alasta Suomessa on ensimmäinen kokonaisnäkemys PT-alasta niin koulutuksen kuin palvelutarjonnan ja sen laadunvarmistuksenkin näkökulmasta. Nopeasti kasvavasta alasta on aiemmin ollut heikosti saatavilla luotettavaa tietoa. Kuka vain voi toimia PT-palvelujen tarjoajana tai kouluttajana. Tämä on vaikeuttanut palveluiden laadun arviointia ja alan kokonaiskuvan hahmottamista.

– PT-ohjaajaksi voi kouluttautua useita eri reittejä. Koulutuksen tutkijan näkökulmasta ilmiö on kiinnostava: yksityinen PT-koulutus on vastannut voimakkaaseen kysyntään, johon julkinen sektori ei ilmeisesti ole reagoinut riittävästi tai soveltuvin tavoin, selvityksen tuottanut tutkija Timo Ala-Vähälä sanoo.

Selvitys antaa aineksia PT-toiminnan arviointiin. Tiedontarve on todellinen, sillä ala kuuluu todennäköisesti tulevaisuuden kasvualoihin niin liikuntapalveluissa kuin laajemminkin palvelualalla. Selvityksen mukaan Suomessa PT-koulutusta järjestää 33 toimijaa, ja palveluita tarjoaa noin 1 000 yritystä.

Mikä ihmeet PT? -selvitys on avoimesti ja maksuttomasti luettavana pdf-tiedostona osana Tutkimuksia & selvityksiä -sarjaa. Maksullisen painetun version selvityksestä voit tilata Tiedekirjasta.