Selvitys Personal Training-toiminnasta Suomessa

Personal training -palvelut ovat viimeisten vuosikymmenten aikana kehittyneet olennaiseksi osaksi kaupallisia liikuntapalveluja. Taloustutkimuksen vuonna  2017 tekemän kyselyn mukaan kolmannes 15–79-vuotiaista suomalaisista oli kiinnostunut mahdollisuudesta käyttää personal trainerin palveluja.

Personal trainer -alan koulutuksesta  ja kouluttautuneiden  työhönsijoittumisesta on tehty muutamia tutkimuksia  ja selvityksiä, mutta ei ole olemassa tietoa siitä, miten laaja ja minkä tyyppinen on alan palveluja tarjoavien yritysten  ja ammatinharjoittajien kenttä. Tätä tutkimusaukkoa paikatakseen Liikuntatieteellinen Seura käynnisti keväällä 2019 hankkeen, jossa arvioitiin personal training (PT) -palvelujen volyymia, ammatissa toimivien henkilöiden  määrää sekä luonnosteltiin tapoja hahmottaa alan liiketoiminnan luonnetta.

Timo Ala-Vähälän tekemä selvitys on luonteeltaan alustava kartoitus. Selvityksessä testataan käytettävissä olevia lähteitä ja tehdään niiden pohjalta arvio toiminnan volyymista ja liiketoiminnan luonteesta. Selvityksen päälähteinä ovat Patentti-ja rekisterihallituksen ylläpitämän yritysrekisterin tiedot, liikunnan  alalla toimivien yritysten internetsivut sekä haastattelut ja kyselyt.

Tutustu selvitykseen ja sen pohjalta tehtyyn Liikunta & Tiede -lehden artikkeliin:

 

Kaksi naista kuntosaliharjoittelua tekemässä.