YMPÄRISTÖASIOIDEN HALLINTA KUNTIEN LIIKUNTATOIMISSA JA VALTAKUNNALLISISSA LIIKUNTAJÄRJESTÖISSÄ

Ympäristöasioiden hallinta kuntien liikuntatoimissa ja valtakunnallisissa liikuntajärjestöissä -tutkimushankkeen tehtävänä oli kartoittaa kuntien liikuntapalveluista vastaavien yksiköiden ja valtakunnallisten liikuntajärjestöjen valmiudet ja toimet ympäristöasioiden hallinnan kehittämiseksi ja ekologisesti kestävän kehityksen edistämiseksi. Aiheenvalinnan perusteluna oli ensinnäkin tietoisuus siitä, että ilmastonmuutos sekä valtion sitoumukset kestävän kehityksen edistämiseen ja ympäristönsuojelun tehostamiseen ovat valtavia muutoshaasteita liikuntakulttuurin avaintoimijoille. Niihin vastatakseen on liikuntakulttuurin avaintoimijoiden uudistettava liikuntakulttuurin rakenteita ja vahvistettava kestäviä käytäntöjä. Toiseksi tutkimustehtävä oli perusteltu siitä syystä, että Suomessa ei ole aikaisemmin tehty kokonaiskartoitusta liikuntakulttuurin avaintoimijoiden suhteesta kansainvälisen ympäristöpolitiikan linjauksiin.

Lähde: www.liikuntaneuvosto.fi

 

Lue julkaisu valtion liikuntaneuvoston sivuilla.