URHEILUN ILMASTOVAIKUTUKSET JA ROOLI ILMASTONMUUTOKSEN HILLINNÄSSÄ
Ville Uusitalo, apulaisprofessori, Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto

Ilmastonmuutoksen negatiivisten vaikutusten minimoimiseksi tarvitaan nopeita toimia kaikissa yhteiskunnan osissa. Urheilu kuormittaa ympäristöä samalla tavoin kuin monet muutkin ihmisen toiminnot. Pääasiassa tämä kuormitus aiheutuu fossiilisten polttoaineiden käytöstä liikkumiseen ja energiantuotantoon. Tässä esityksessä käydään läpi muutamien esimerkkien avulla urheilun ilmastovaikutuksia ja keinoja ilmastokuormituksen pienentämiseksi ja neutraloimiseksi. Esimerkkeinä käytetään jääkiekkoa ja golfia.

Molemmat esimerkit osoittavat, että keskeinen tekijä urheilun ilmastovaikutuksissa on katsojien ja pelaajien liikkuminen. Molemmissa tapauksissa suuri osa omasta ilmastokuormituksesta voidaan kuitenkin pienentää kohtalaisen yksinkertaisilla toimenpiteillä. Ilmastokuormituksen pienennystoimenpiteiden jälkeen loput päästöt voidaan kompensoida. Oman toiminnan lisäksi urheilu ja urheilijat tavoittavat suuria ihmisjoukkoja ja toimivat esikuvina monille, joten ne voivat näin toimia suunnannäyttäjinä ilmastonmuutoksen hillinnässä, jolloin myös vaikutukset ovat paljon suurempia kuin mitä pelkästään omassa toiminnassa olisi saavutettavissa.

Apulaisprofessori Ville Uusitalon luento Liikuntatieteen päivillä 28.8.2019 "Liikunnan ja urheilun harrastuksen ilmastovaikutukset":

 

Lisätietoa Ville Uusitalon tutkimuksista: