Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikaisen pääluento "Ilmastonmuutos ja ilmastopolitiikka liikkumisen ja liikunnan näkökulmasta" Liikuntatieteen päivillä 28.9.2019:

Lisätietoa Markku Ollikaisen tutkimuksista: