Tervetuloa kirjoittajaksi Ilmastokriisi ja liikunta -artikkelikokoelmaan!

Nostamme vuonna 2023 julkaistavassa vertaisarvioitavassa artikkelikokoelmassa esiin suomalaisia tutkimuksia ja akateemisia puheenvuoroja ilmastokriisin vaikutuksista terveyteen, hyvinvointiin, liikkumiseen, liikunnan harrastamiseen ja urheilemiseen. Samalla kun liikuntakulttuurin on sopeuduttava ilmastokriisin vaikutuksiin, on sitä myös kehitettävä entistä vastuullisempaan suuntaan. Artikkelikokoelmalla haluamme antaa eväitä myös tähän.

Tervetuloa mukaan kirjoittajaksi artikkelikokoelmaan! Lähetä tiivistelmä artikkeli-ideastasi pdf-muodossa sähköpostin liitteenä viimeistään 30.10.2022 osoitteeseen salla.karjalainen(at)lts.fi. Otsikoi tiivistelmä artikkelin alustavan otsikon mukaisesti ja liitä sen loppuun 3–8 avainsanaa. Tiivistelmän leipätekstin kokonaispituus on enintään 2 000 merkkiä mukaan lukien välilyönnit. Valitsemme tiivistelmien pohjalta 6–10 artikkelia julkaistavaksi artikkelikokoelmassa. Tiivistelmiä käytämme arviointiprosessin ja koko artikkelikokoelman sisältösuunnitelman valmisteluun. Ilmoitamme kirjoittajille valinnasta marraskuun aikana.

Julkaisuun mukaan hyväksyttävien artikkeleiden tulee olla valmiina toimituksessa 17.2.2023. Tutustu artikkelin kirjoitusohjeisiin erikseen täällä.

Julkaisemme artikkelikokoelman osana Liikuntatieteellisen Seuran Tutkimuksia ja selvityksiä -sarjaa. Julkaisuun tarjottavat artikkelit käyvät läpi vertaisarviointiprosessin ja saavat JUFO 1 -luokituksen. Artikkelikokoelman julkaisemme Liikuntatieteen päivillä syksyllä 2023 omassa ohjelmaosuudessa.

Artikkelikokoelman toimituskuntaan kuuluvat sisältöasiantuntijana yliopistonlehtori Mikko Simula Jyväskylän yliopistosta, puheenjohtajana pääsihteeri Jari Kanerva sekä toimittajina toimituspäällikkö Jouko Kokkonen (vertaisarviointiprosessi) ja koordinaattori Salla Karjalainen Liikuntatieteellisestä Seurasta.

Tässä esimerkkejä teemoista, joista toivomme saavamme artikkeliehdotuksia:

Tietoa kirjoittajakutsusta voi jakaa sopiville tahoille eteenpäin.

Lisätietoja

Salla Karjalainen
koordinaattori
Liikuntatieteellinen Seura
salla.karjalainen(at)lts.fi