Kirjoittajakutsu

Eriarvoisuus on yhteiskunnallinen ja kulttuurinen ilmiö, joka rajoittaa ihmisten mahdollisuuksia toimia. Sosiologi Göran Thernbornin mukaan eriarvoisuus on normatiivinen käsite, joka viittaa tasa-arvon poissaoloon tai puutteeseen. Aihepiiriin on akateemisessa maailmassa kiinnitetty varsin vähän huomiota yleisenä yhteiskunnallisena ongelmana.

Liikuntatieteellinen Seura ja Liikuntafysio haluavat lisätä ymmärrystä eriarvoisuuden ilmiö(i)stä erityisesti liikuntakentällä, ja kutsuvat tutkijat ja asiantuntijat kirjoittamaan vertaisarvioitavaan artikkelikokoelmaan aiheesta työotsikolla ”Eriarvoisuuden kasvot suomalaisessa liikunnassa”. Artikkelikokoelma julkaistaan osana Liikuntatieteellisen Seuran Tutkimuksia ja selvityksiä -sarjaa. Julkaisuun tarjottavat artikkelit käyvät läpi Liikuntatieteellisen Seuran vertaisarviointiprosessin. LTS:n vertaisarvioiduilla artikkeleilla on JUFO 1 -luokitus.

Artikkelikokoelman tavoitteena on tehdä näkyväksi liikunnassa esiintyvän eriarvoisuuden monia muotoja sekä laajentaa ja syventää liikunnan toimijoiden ymmärrystä tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta ja niiden puutteesta. Kokoelmaan kaivataan erityisesti artikkeleita, joissa eriarvoisuutta liikunnassa lähestytään moniulotteisesti ja intersektionaalisesti*). Eriarvoisuuden ilmiötä voi käsitellä esimerkiksi erontekojen (esim. elämänkulun eri vaiheet, vähemmistöt, sukupuoli, yhteiskuntaluokka, ruumiinrakenne, asuinpaikka) tai eriarvoisuuden muotojen ja ilmentymien (esim. elämänehtojen eriarvoisuus, eksistentiaalisuuteen liittyvä eriarvoisuus, resurssien eriarvoisuus) kautta. Artikkelissa voi myös tarkastella eriarvoisuuteen eri tavoin linkittyviä teemoja, kuten sitä, kuinka hyvää tarkoittavat rakenteet voivatkin olla ulossulkevia tai kuinka, ”liikunta on yhteinen kieli” -mantra saattaa estää näkemästä eriarvoisuutta siellä, missä sitä on.

Kirjoittajia pyydetään lähettämään sähköpostin liitteenä tiivistelmät aiheistaan syyskuun loppuun mennessä osoitteeseen jouko.kokkonen@lts.fi. Artikkeleiden tulee olla valmiina 31.10.2019. Tiivistelmiä käytetään arviointiprosessin ja julkaisun sisältösuunnitelman valmisteluun. Artikkelikokoelma julkaistaan maalis-huhtikuussa 2020, ja artikkelien pohjalta järjestetään seminaari Helsingissä kansainvälisen kulttuurisen monimuotoisuuden päivän aattona 20.5.2020. Kirjoitusohjeisiin voi tutustua täällä.

Artikkelikokoelman toimituskuntaan kuuluvat liikuntasosiologian professori Hannu Itkonen, LitT yrittäjä Kati Kauravaara, pääsihteeri Jari Kanerva, erikoistutkija Jouko Kokkonen (vastaa vertaisarviointiprosessista) sekä väitöskirjatutkija Eva Rönkkö.

Lisätiedot
Kirjoitusohjeet ja vertaisarviointiprosessi: Jouko Kokkonen, jouko.kokkonen(at)lts.fi , puh. 040 7530740
Sisällölliset seikat: Kati Kauravaara, kati.kauravaara(at)liikuntafysio.fi, puh. 050 5836802

*) Yksilön elämään vaikuttavat erilaiset eronteot, kuten sukupuoli, yhteiskuntaluokka, ikä ja etninen tausta.