Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa

Monien suomalaisten liikkumista estävät tai haittaavat kulttuuriset käytännöt, sukupuoli- ja ulkonäköstereotypiat ja yhteiskunnalliset rakenteet. Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa -artikkelikokoelma osoittaa, että liikunnan kentillä tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen on vielä pitkä tie kuljettavana.

Artikkelikokoelmassa on kymmenen eri tutkijoiden kirjoittamaa vertaisarvioitua artikkelia. Ne kartoittavat liikunnan eriarvoisuuden ulottuvuuksia muun muassa vammaisten nuorten, lihavien ihmisten, maahanmuuttotaustaisten ihmisten, romaneiden ja syrjäseudulla asuvien nuorten näkökulmista.

Julkaisun toimittaneen Kati Kauravaaran mukaan artikkelikokoelma on merkittävä tieteellinen avaus, sillä siinä nostetaan esille ryhmiä, joiden osallistuminen liikuntakentille ei ole ollut itsestään selvää. 

– Artikkelikokoelmassa tarkastellaan eri ryhmien eriarvoisuuskokemuksia ja -kysymyksiä yhdessä. Eriarvoisuus on laaja ja rakenteellinen ilmiö, jossa samanlaiset prosessit toistuvat eri ryhmien kohdalla. Seuraukset ihmisten hyvinvoinnille voivat olla vakavia. Se meidän on liikuntakentällä ymmärrettävä, otettava vakavasti ja siihen meidän on puututtava, Kauravaara toteaa.

– Ajattelemme helposti, että edellytykset liikkua ovat Suomessa kaikille lähes samat. Näin ei kuitenkaan ole. Liikkumisen esteiden näkyviin tuominen auttaa madaltamaan liikkumisen kynnyksiä, toteaa Jouko Kokkonen, toinen artikkelikokoelman toimittajista.

Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa -artikkelikokoelma on luettavissa maksuttomana pdf-tiedostona osana julkaisusarjaamme. Maksullinen, painettu julkaisu on tilattavissa Tiedekirjasta. Tilaa artikkelikokoelma täältä.