Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä

Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) liikunnan vastuualue vastaa soveltavaan liikuntaan ja vammaisurheiluun liittyvistä valtionhallinnon toimenpiteistä. Valtion liikuntahallinnolla on pitkät perinteet soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kehittämisessä. Sillä on ollut keskeinen rooli mm. erityisliikunnanohjaaja -järjestelmän synnyssä kuntiin, alan professuurin perustamisessa Jyväskylän yliopistoon, kuntien soveltavan liikunnan palveluiden kehittämistyössä ja vammaisurheilun integraatiossa, esteettömyyden huomioimisessa liikuntapaikkarakentamisessa sekä yhdenvertaisuustyön laajamittaisessa käynnistymisessä liikuntajärjestöissä (2010-luku).

Muiden hallinnonalojen tavoitteissa ja toimenpiteissä soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäminen eivät suoranaisesti esiinny, vaikka muilla hallinnonaloilla on suuri merkitys niiden edistämisessä. Mitä enemmän ihmisellä on liikkumis- ja toimintarajoitteita, sitä enemmän merkitystä on eri hallinnonalojen ratkaisuilla.

Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistäjänä -julkaisussa (2018) esitellään valtionhallinnon toimenpiteitä soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun kentällä eri hallinnon aloilla. Julkaisussa todetaan, että OKM:n lisäksi useilla muilla hallinnonaloilla tehdyillä toimenpiteillä ja avustuspäätöksillä edistettiin joko suoraan tai välillisesti toimintarajoitteisten liikkumista ja liikuntaa, vaikka tämä ei ollut toiminnan ensisijainen tavoite.

Teijo Pyykkönen, Saku Rikala: Valtio soveltavan liikunnan ja vammaisurheilun edistajänä. Valtion liikuntaneuvoston julkaisuja 2018:2. (pdf)