Opetushallitus on myöntänyt avustuksen Jyväskylän yliopiston koordinoimalle Koululiikuntaa kaikille -täydennyskoulutushankkeelle. Koulutus on ensimmäinen opetustoimen henkilökunnalle suunnattu soveltavan liikunnan koulutus yli 20 vuoden tauon jälkeen.

Maksuton koulutuskokonaisuus on vastaus opetuskentän kysyntään ja heterogeenisten opetusryhmien kanssa toimivien tarpeisiin. Opetushallituksen myöntämä rahoitus liikuntatieteellisen tiedekunnan vetämälle hankkeelle mahdollistaa maksuttoman täydennyskoulutuksen opetushenkilökunnalle kevään 2021 aikana.

Koulutuskokonaisuus käynnistyy 29.1.2021 Helsingissä Educa-messujen yhteydessä ja koulutuksen aikataulu on jo julkaistu. Lue lisää koulutuksesta ja tutustu aikatauluihin Jyväskylän yliopiston sivuilla.

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtion erityisavustusta haetaan Opetushallituksen valtionavustussivujen kautta.