Opetushallitus myönsi avustuksen Jyväskylän yliopiston koordinoimalle Koululiikuntaa kaikille -täydennyskoulutushankkeelle keväälle 2021. Koulutus oli ensimmäinen opetustoimen henkilökunnalle suunnattu soveltavan liikunnan koulutus yli 20 vuoden tauon jälkeen. Opetushallituksen myöntämä rahoitus liikuntatieteellisen tiedekunnan vetämälle hankkeelle mahdollisti maksuttoman täydennyskoulutuksen opetushenkilökunnalle kevään 2021 aikana.

Suosittu täydennyskoulutus sai Opetushallitukselta lisärahoitusta, ja koulutus järjestetään uudestaan keväällä ja syksyllä 2022! 
Maksuton koulutuskokonaisuus on vastaus opetuskentän kysyntään ja heterogeenisten opetusryhmien kanssa toimivien tarpeisiin. Koulutuksen aiheina ovat esimerkiksi liikunnanopetuksen yksilöllisten suunnitelmien tekeminen ja kolmiportainen tuki liikunnassa.

Lue lisää koulutuksesta ja tutustu aikatauluihin Jyväskylän yliopiston sivuilla.

Opetushallitus rahoittaa, seuraa ja kehittää opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstölle suunnattua täydennyskoulutusta. Tehtävänä ja tavoitteena on edistää koulutusjärjestelmän toimivuutta ja opetuksen laatua sekä tukea koulutuspoliittisten uudistusten toimeenpanoa.

Kohderyhminä ovat varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukiokoulutuksen, ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön rehtorit, opettajat ja opinto-ohjaajat sekä tukipalvelujen henkilöstö kuten koulukuraattorit, koulupsykologit, aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajat, kouluavustajat ja asuntolanhoitajat.

Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutuksen valtion erityisavustusta haetaan Opetushallituksen valtionavustussivujen kautta.