Milloin

13.10.2023-17.04.2024

Missä

Webinaari

Työpajasarja kuntien liikkumisohjelmien kehittämisen tueksi

Kunnilla on merkittävä rooli - ja myös lukuisia keinoja lisätä kuntalaisten liikkumista ja fyysistä aktiivisuutta. Kuntaliitto, Olympiakomitea ja Liikuntatieteellinen Seura järjestävät syksyllä 2023 – keväällä 2024 viiden työpajan sarjan, jossa tuetaan kuntien omien liikkumisohjelmien suunnittelua ja toimeenpanoa.

Tähän työpajasarjaan mukaan kutsutaan ensisijaisesti niitä kuntia, jotka olivat ilmoittautuneet mukaan aihetta käsitelleeseen tilaisuuteen 23.3.2023 ja jotka suunnittelevat, käynnistävät tai uudistavat omia liikkumisohjelmiaan. Työpaja kokonaisuudessa on sekä tiedollisia että toiminnallisia osuuksia ja ne käsittelevät mm. liikkumisohjelmaprosessia, elämänkaariajattelua, arjen liikunnallistamista, kaikkien kuntalaisten osallisuutta sekä päätöksentekoa, yhdyspintoja ja yhteistyötä.

Kehittämistyöpajat järjestetään:

13.10.2023 klo 9–12
21.11.2023 klo 13–16
13.12. 2023 klo 13–16
15.1.2024 klo 13–16
13.3.2024 klo 13–16

Lisäksi kokonaisuuteen kuuluu kaikille kunnille avoin, 17.4. klo 10:30-/ 12–16 järjestettävä päätösseminaari (hybridi)

Miten mukaan?

Työpajoihin kutsutaan mukaan kuntia, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään kuntalaisten liikkumista ja liikunnallista elämäntapaa liikkumisohjelman avulla. Varsinaista ohjelmatyötä ei ole vielä tarvinnut aloittaa. Kunnat voivat ilmaista kiinnostuksensa osallistumiseen ilmoittautumislomakkeella 19.9. mennessä. Mukaan työpajoihin valitaan 20–25 kuntaa ja kaupunkia eri puolilta Suomea.

Ilmoittaudu mukaan täällä

Työpajat ovat maksuttomia mukaan valituille kunnille, mutta osallistuminen edellyttää sitoutumista koko työpajasarjaan. HUOM! Ensimmäiseen työpajan alkuun toivotaan kunnan viranhaltijoiden lisäksi esimerkiksi lautakunnan puheenjohtajan tai muun asiasta kiinnostuneen päättäjän osallistumista. Huhtikuussa 2024 järjestetään työpajoja kokoava kaikille avoin päätösseminaari, johon päättäjien osallistumista toivotaan myös.

Työpajoja koskevat lisätiedot:

Sami Niemi, erityisasiantuntija, Kuntaliitto, sami.niemi(at)kuntaliitto.fi; 050 589 9187 (ilmoittautuminen ja käytännön järjestelyt)

Matleena Livson, erityisasiantuntija, Olympiakomitea, matleena.livson(at)olympiakomitea.fi; 040 770 2924 (työpajojen sisällöt)

Mikä on liikkumisohjelma? Liikkumisohjelmat ovat kunta- ja kaupunkitasoisia strategisia ohjelmia, joiden avulla kootaan yhteen koko kunnan yhteiset tavoitteet ja erilaiset toimenpiteet, joilla kuntalaisten liikettä ja fyysistä aktiivisuutta voidaan lisätä.