Milloin

05.12.2021-05.12.2021

Missä

Tampere-talo

Tampereen Kirjafestarit 2021

Tampereen kirjagfestareiden logo.

Tampereen kirjafestarit on kirjailijoiden, kustantajien ja kirjallisuuden sekä kulttuurin ystävien messu- ja festivaalitapahtuma Tampere-talossa 4.–5.12.2021. Teemaan sopivia oheistapahtumia järjestetään myös ympäri kaupunkia. Olemme mukana tapahtumassa yhteistyössä Tiedekirjan kanssa.

Eriarvoisuuden kasvoista liikunnassa ovat sunnuntaina 5.12. klo 11.00–11.30 keskustelemassa Sorsapuistosalin lavalla kirjan toimittajat: Liikunta & Tiede -lehden toimituspäällikkö Jouko Kokkonen haastattelee LitT, tutkija ja yrittäjä Kati Kauravaaraa.

Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa -artikkelikokoelma

Julkaisimme syksyllä 2020 kymmenestä tieteellisestä vertaisarvioidusta artikkelista koostuvan kirjan Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa (tutustu julkaisuun). Kun artikkeleita tarkastelee rinnakkain, voi havaita, että liikunnankaan kentällä tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät ole itsestäänselvyyksiä. Artikkeleiden perusteella eriarvoisuus piirtyy monisyiseksi ja -kerroksiseksi ilmiöksi, jossa sosiaaliset jaot, piilossa olevat valtasuhteet ja syrjivät mekanismit kaventavat ihmisten liikkumisen mahdollisuuksia ja vähentävät hyvinvointia.

Liikunnassa koettu eriarvoisuus ilmenee esimerkiksi uskon puutteena omiin kykyihin, itselle mieluisista liikuntamuodoista luopumisena, liikkumisen pelkona, vähinä mahdollisuuksina päättää omasta vapaa-ajasta, henkisenä turvattomuutena liikuntaharrastuksen parissa sekä osin edellisten johdosta vähäisempänä liikunta-aktiivisuutena.

Kirjan artikkelien perusteella kysymys ei ole enää yksittäisten ryhmien erityispiirteistä, vaan yhteiskunnallisista käytännöistä, joissa samantyyppiset prosessit toistuvat eivätkä koskekaan enää vain yhtä ihmisryhmää. Kirjan artikkelit osoittavat, että yhteiskunnassa olevaa moninaisuutta ei oteta vielä liikunnan kentällä tarpeeksi huomioon.

Hanki Eriarvoisuuden kasvot liikunnassa omaksi Tampereen kirjafestareilta Tiedekirjan messuosastolta tai tilaa teos Tiedekirjan verkkokaupasta.

 

Lue lisää Tampereen kirjafestareista