Soveltavan liikunnan päivät 2022

Työpajat

Tervetuloa kokeilemaan ja oppimaan uutta soveltavasta liikunnasta käytännön kautta! Soveltavan liikunnan päivät tarjoaa useita työpajoja, joissa pääset itse mukaan toimintaan.

Osaan työpajoista on rajattu osallistujamäärä. Ilmoittautuminen työpajoihin avataan elokuussa.

 

Kuntien erityisliikunnanohjaajien työpaja

Keskiviikko: klo 11.45–13.15
Luokkahuone MPD1002

Vetäjä: Hankekoordinaattori Riikka Roitto, Liikuntatieteellinen Seura

Kuvaus:
Työpajassa keskustellaan soveltavan liikunnan kehittämisestä kunnissa ja esitellään Erityisliikunnanohjaaja - kohti soveltavan liikunnan kehityskumppanuutta hankkeen aikana kehitettyjä uusia ideoita ja hyviä käytäntöjä. Työpaja on suunnattu varsinkin kuntien erityisliikunnanohjaajille tai kunnassa soveltavasta liikunnasta vastaaville.

 

Sosiaalinen sirkus

Keskiviikko: klo 14.15–15.00 ja 15.00–15.45
Liikuntahalli MPBK030

Vetäjä: Ammattiopisto Liven ohjaajat ja opiskelijat

Kuvaus työpajasta tulossa myöhemmin.

Tähän työpajaan avataan ilmoittautuminen elokuussa.
 

Testaa taitosi

Keskiviikko: klo 14.15–15.00 ja 15.00–15.45
Torstai: klo 9.15–10.00 ja 10.00–10.45
Liikuntahalli MPBK030

Vetäjä: Suomen Paralympiakomitea

Kuvaus:
Kasva urheilijaksi taitovalmiustestit sovelluksineen pohjautuu saksalaiseen KTK-testiin sekä suomalaiseen Move! –fyysisen toimintakyvyn seurantajärjestelmään. Testin eri osiot antavat urheilijalle, valmentajalle ja vanhemmille arvokasta tietoa testatun urheilijan perusliikuntataidoista sekä valmiuksista edetä vaativampien motoristen taitojen opetteluun ja niissä kehittymiseen. Testi osoittaa myös mahdolliset kehittämistarpeet molemminpuolisuudessa, eri liikkumissuuntien, -tasojen ja –rytmien käytössä sekä keskilinjan ylityksissä. Taitovalmiustestillä mitataan kehon hallintaa ja motorisen koordinaation tasoa sekä arvioidaan välineenkäsittelyä. Olemme rakentaneet Tulevaisuuden Tähdet nuorten paralympiaryhmän urheilijoiden kanssa sovelluksia erilaisille urheilijoile viime vuosina.

Tähän työpajaan avataan ilmoittautuminen elokuussa.

 

Soveltava seikkailukasvatus

Torstai: klo 9.15–10.00 ja 10.00–10.45
Liikuntahalli MPBK030

Vetäjä: Ammattiopisto Liven ohjaajat ja opiskelijat

Kuvaus työpajasta tulossa myöhemmin.

Tähän työpajaan avataan ilmoittautuminen elokuussa.

 

Esteettömän tilan suunnittelu

Torstai: klo 13.30–15.00
Luokkahuone A4009 ja A6009

Vetäjät: Kati Karinharju, lehtori, Satakunnan Ammattikorkeakoulu ja Juhana Salonen, projektitutkija, Jyväskylän yliopisto

Kuvaus:
Esteettömän tilan suunnittelu Deaf Space -käsitteestä tarkasteltuna. Esittelen Deaf Space -ilmiön viittomakielisessä
yhteisössä, jonka ajattelutapaa voidaan soveltaa laajemminkin valtaväestön keskuuteen. Tiedossa on jännittävä
työpaja, joka tulee avartamaan maailmankuvaasi. I am ready, are you?

Tähän työpajaan avataan ilmoittautuminen elokuussa.

 
Move-mittausten soveltaminen käytännössä

Torstai: klo 13.30–15.00
Liikuntahalli MPBK030

Vetäjät: Piritta Asunta, tutkija, Jyväskylän Ammattikorkeakoulu ja Anni Lindeman, yliopistonopettaja, Jyväskylä

Kuvaus:
Tule kokeilemaan soveltavia Move!-mittauksia käytännössä! Move! on perusopetuksen fyysisen toimintakyvyn mittaus- ja palautejärjestelmä, jonka tarkoituksena on kannustaa omatoimiseen fyysisestä toimintakyvystä huolehtimiseen. Mittauksia voidaan toteuttaa sovelletusti niille lapsille ja nuorille, joille yleisten mittausten tekeminen ei ole mahdollista toimintarajoitteen tai vamman vuoksi.

Tähän työpajaan avataan ilmoittautuminen elokuussa.