Liikuntatieteen päivät 2019

Nuorten tutkijoiden tutkimuskilpailun voittajat

Liikuntatieteen päivien 2019 yhteydessä järjestetyn nuorten tutkijoiden tutkimuskilpailun neljä voittajaa ovat Jaakko Hentilä, Kaisa Koivunen, Donna Niemistö ja Kalle Rantala. Voittajat saivat kukin 500 euron stipendin. Nuorten tutkijoiden tutkimuskilpailussa palkittiin lisäksi parhaita suullisia esityksiä. Kirjapalkinnon saivat Tiia Kekäläinen, Joel Lahti ja Kalle Rantala. Onnittelut ja menestystä tuleviin tutkimuksiin!

Tutustu tutkimuskilpailuun osallistuneiden tutkimusesitysten tiivistelmiin.

Liikuntatieteen päivien 2019 nuorten tutkijoiden tutkimuskilpailun voittajat. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta, LTS.

Liikuntatieteen päivien 2019 nuorten tutkijoiden tutkimuskilpailun voittajat. Kuva: Riitta-Ilona Hurmerinta, LTS.

 

Tutkimusesittelyt ja nuorten tutkijoiden kilpailu

Liikuntatieteen päiville on varattu oma osio tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille liikunta- ja terveystieteellisen tutkimus- ja kehitystyön esittelyyn. Tutkimusesittelyt pidetään 28.–29.8.2019 Jyväskylän yliopiston Agora -rakennuksessa.

Lisäksi kaikki alle 35-vuotiaat liikuntatieteen tekijät voivat halutessaan osallistua tutkimuskilpailuun. Kilpailuun on hyväksytty 1.9.2017 jälkeen julkaistuja tai toistaiseksi julkaisemattomia liikuntatieteeseen liittyviä alkuperäistutkimuksia. Tutkimuskilpailuun osallistuvat työt esitellään Liikuntatieteen päivillä rinnakkaisissa tutkimusesittely sessioissa.

Parhaat työt palkitaan stipendeillä. Lisäksi parhaat suulliset esitykset palkitaan erillisillä palkinnoilla.

Tutkimuskilpailun tieteellinen toimikunta:

Osallistumisohjeet

Osallistuminen esittelemään uutta tutkimusta ja nuorten tutkijoiden kilpailuun on päättynyt. Kiitämme kaikkia tiivistelmän lähettäneitä! Kaikille tutkimusesittelyihin sekä nuorten tutkijoiden kilpailuun hyväksytyille on ilmoitettu sähköpostilla henkilökohtaisesti viimeistään 18.6.2019.

1. Yhteenveto aikataulusta

18.6.2019 Tiivistelmien hyväksymisilmoitus lähetetty tutkijoille sähköpostitse

7.8.2019 Viimeinen ilmoittautumispäivä Liikuntatieteen päiville

14.8.2019 Viimeinen diaesitysten lähettämispäivämäärä, sähköpostilla: vilja.sipila@lts.fi

28.8.2019 Tutkimusesitykset Liikuntatieteen päivillä

29.8.2019 Tulosten julkistaminen ja palkintojenjako päivillä

2. Esitykset

Kaikki työt esitetään rinnakkaisissa tutkimusesittely sessiossa Liikuntatieteen päivillä 28.–29.8.2019. Esitysjärjestys sekä tiedot tilasta lähetetään kaikille lähempänä päivien ajankohtaa.
Lähetä esityksesi viimeistään keskiviikkona 14.8.2019 klo 16.00 tapahtuman vastaavalle sähköpostitse: vilja.sipila(at)lts.fi.
Esitysaika kullekin tutkimukselle on 4–6 minuuttia. Ota tämä huomioon valmistellessasi esitystä.

Diaesitysohjeet:

Tee diaesityksesi PowerPoint- tai vastaavalla ohjelmalla. Nämä ohjeet soveltuvat parhaiten PowerPoint-ohjelmalle, mutta toimivat muissa vastaavissa ohjelmissa. Käytä PowerPoint 2003 tai uudempaa versiota.

3. Arviointikriteerit

Liikuntatieteen päivien abstraktien arvioinnissa korostetaan tasapuolisuutta tieteenalojen kesken. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.
 

Tutustu tutkimusesittelyjen sekä nuorten tutkijoiden kilpailun osallistujien tiivistelmiin
 

Huom! Kaikki Liikuntatieteen päivillä esitettävät esitykset tullaan kuvamaan. Mikäli et halua, että sinun esityksesi taltioidaan, ilmoita asiasta vilja.sipila(at)lts.fi.

Lisätietoa Liikuntatieteen päivistä löydät tapahtumasivuilta.

Jos sinulle herää kysymyksiä tai kaipaat lisätietoja, ota yhteyttä tapahtumasta vastaavaan Vilja Sipilään, vilja.sipila(at)lts.fi.