TEEMASESSIO 3: LIIKUNTA- JA URHEILUORGANISAATIOIDEN JOHTAMINEN

Puheenjohtajana Kati Lehtonen, LitT, tutkija, LIKES -tutkimuskeskus

Liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtaminen on noussut viime vuosina yhteiskunnalliseen keskusteluun niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Liikunta- ja urheiluorganisaatioissa tapahtuneet moraaliset rikkomukset ovat haitallisia organisaatiolle itsessään, mutta niillä on myös taloudellisia ja yhteiskunnallisia seurauksia. Epäeettinen organisaatio ei ole myöskään houkutteleva yhteistyökumppani. Session päämääränä on lisätä ymmärrystä kansalaistoiminnan ja etenkin liikunta- ja urheiluorganisaatioiden johtamisesta eettisen ja vastuullisen johtamisen näkökulmasta.

Tero Kuorikoski, FT, Paralympiakomitea:

"Suomalaisen liikunta- ja urheilujärjestelmän johtaminen"

Kuorikoski käsittelee luennossaan johtamisen paradoksia ja kompleksista luonnetta. Hän pohtii, missä määrin on mahdollista systeemitasolla jakaa yhteisiä tavoitteita. Lisäksi Kuorikoski tarjoilee mahdollisimman käytännöllisiä esimerkkejä em. ylätason aiheista.

Kati Lehtonen, LitT, tutkija, LIKES-tutkimuskeskus:

"Politiikasta pankkimaailmaan - urheilujohtamisen toimintaympäristön muutokset"

Erityisesti järjestötoiminta kansalaistoiminnan muotona on ollut suomalaisessa liikunnassa ja urheilussa vuosikymmenten kestopuheenaihe, jonka vuoksi useat järjestöjohtajat ovat myös saaneet osansa urheilun kritiikistä. Johtajia on haukuttu tai kiitelty sen kummemmin kysymättä, mitä he itse asiassa ovat johtaneet? Harvemmin on myös tuotu esille sitä, millä edellytyksillä ja missä toimintaympäristössä kansalaisjärjestöjä nykypäivänä johdetaan. Kati Lehtosen puheenvuorossa teemana ovat nämä ajankuvat ja niistä muodostuvat tulkinnat.

Suvi Heikkinen, KTT, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE): "Eettinen organisaatiokulttuuri suomalaisissa urheiluorganisaatioissa"

Marjo Siltaoja, dosentti, KTT, Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu (JSBE): "Yhteistyöverkostojen eettiset haasteet"

Juniorijalkapallojoukkue kuuntelee valmentajansa ohjeistusta.