Liikuntalääketieteen päivien 2019 luennoitsijaesittelyt

Liikuntalääketieteen päivillä 13.–14.11. luennoi 13 liikuntalääketieteen asiantuntijaa. Seminaari tarjoaa hienon mahdollisuuden tutustua tuki- ja liikuntaelimistöä koskevaan tuoreeseen tutkimukseen.

Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto

Gerontologian ja kansanterveyden professori Taina Rantanen, Gerontologian tutkimuskeskus, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto. Kuva: Jouko Kokkonen, LTS.Iän, ajan ja tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyvyn muutokset

"Väitöskirjassani 1990-luvun alkupuolella ja myöhemminkin tutkin lihasvoiman ja toimintakyvyn yhteyttä ja keski-iästä vanhuuteen tapahtuvia lihasvoiman muutoksia. 

Tutkimukseni perustuivat 75-vuotiaita jyväskyläläisiä koskeneeseen Ikivihreät-projektii sekä Women’s Health and Aging ja Honolulu Heart Program –tutkimuksiin National Institute on Aging –tutkimuskeskuksessa Yhdysvalloissa.

Nyt 30 vuoden jälkeen olen palannut uuden 75-vuotiaiden kohortin lihasvoiman tutkimuksen äärelle.

Liikuntalääketieeen päivien esityksessäni kerron, miten lihasvoima liittyy toimintakykyyn, kuinka se muuttuu iän karttuessa ja ovatko nykyiset 75-vuotiaat erilaisia kuin saman ikäiset ihmiset olivat 30 vuotta sitten." 

taina.rantanen(at)jyu.fi
GEREC – Gerontologian tutkimuskeskus

 

Lääketieteen tohtori, eMBA, epidemiologian dosentti Simo Taimela, Helsingin yliopisto, HUS, Evalua International

Lääketieteen tohtori, eMBA, epidemiologian dosentti Simo Taimela.TULE-sairauksien epidemiologiaa

"Luentoni käsittelee tuki- ja liikuntaelinongelmien etiologiaa, esiintyvyyttä ja yhteiskunnallista merkitystä, erityisesti kustannuksia.

Työskentelen Helsingin yliopistossa ja HUS:ssa toimivan Finnish Centre for Evidence-based Orthopedics -tutkimusryhmän tutkimusjohtajana sekä Evalua International -yhtiön toimitusjohtajana."

simo.taimela(at)helsinki.fi
FICEBO – Finnish Centre for Evidence-Based Orthopedics

 

 

 

 

 

Professor Tim Hewett, Ohio State University, USA

Role of biomechanics in prevention of musculoskeletal disorders

Biomechanical assessment of joint loading

Timothy E. Hewett Ph.D. was Director of The Biomechanics Laboratories and Sports Medicine Research Center at Mayo Clinic and was formerly Director of the Sports Health & Performance Institute at The Ohio State University and Professor and Director of Sports Medicine Research at OSU and Professor and Director of the Sports Medicine Biodynamics Center at Cincinnati Children's Hospital and Research Foundation. He was a Professor in Sports Medicine, Family Medicine, Orthopaedic Surgery, Physiology and Cell Biology and Biomedical Engineering and Allied Health Professions at The OSU, Pediatrics and Orthopaedic Surgery at the University of Cincinnati College of Medicine and Professor in Rehabilitation Sciences at the University of Kentucky.

Dr. Hewett possesses a doctorate in Physiology and Biophysics and a postdoctoral fellowships in Molecular Biology & Biomechanics, Pharmacolgy and Cell Biophysics and Human Biomechanics. Over four hundred of his research articles have appeared in peer-reviewed medical journals, with over 50,000 citations of his work in the medical literature.

Dr. Hewett has an h-index over 115 and his research has received numerous awards, including the Excellence in Research Award, The O’donohue Award and the NCAA Award from the American Orthopaedic Society for Sports Medicine, The Rose Excellence in Research Award from The American Physical Therapy Association, The Research to Reality and Clint Thompson Awards from National Athletic Trainers Associations and the Young Investigator Award from the American Heart Association Dr. Hewett is a Fellow of American College of Sports Medicine and a member of the American Orthopaedic Society for Sports Medicine, the Orthopaedic Research Society & American Physiological Society.

For Media Exposure: https://go.osu.edu/TH

Specialties: Pediatric and Adult Sports Medicine: Research and Clinical Program Direction, Physiology, Biopysics and Biomechanics: from Musculoskeletal to Neuromuscular to Cardiovascular.

 

TtT, yliopistotutkija Juhani Multanen, Jyväskylän yliopisto

Nivelrikko ja liikunta

"Tutkimusaiheeni liittyvät nivelrikon hoitoon liikunnan avulla, mikä on myös Liikuntalääketieteen päivien luentoni aihe. Jyväskylän yliopisto on toteuttanut kiinteässä yhteistyössä Keski-Suomen keskussairaalan kanssa jo vuosikymmeniä useita tules-vaivojen hoitoon keskittyneitä harjoitettavuustutkimuksia.

Yliopistotutkijan työn lisäksi toimin Keski-Suomen keskussairaalassa liikuntafysiologina (tällä hetkellä virkavapaalla) sekä Suomen Fysioterapeutit ry:n asettamassa työryhmässä hyvien hoitokäytänteiden laatimiseksi polven ja lonkan nivelrikon hoidossa."

juhani.e.multanen(at)jyu.fi
Fysioterapia, liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto
 

 

 

 

Professori, fysiatrian erikoislääkäri Jaro Karppinen, Oulun yliopisto, Työterveyslaitos

Professori, fysiatrian erikoislääkäri Jaro Karppinen, Oulun yliopisto ja Työterveyslaitos.Liikunnan rooli selkävaivojen ehkäisyssä ja hoidossa

"Fysiatrian erikoislääkärinä olen kiinnostunut tutkimuksellisesti tuki- ja liikuntaelinvaivojen (ja etenkin selkäsairauksien) etiologiasta ja niiden kuntoutuksesta.

Liikunta auttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Liikuntalääketieteen päivien esitelmässäni käynkin läpi liikunnan vaikutuksia alaselkäkipuun."

jaro.karppinen(at)ttl.fi
Research unit: Center for Life Course Health Research, University of Oulu
Työterveyslaitos

 

 

 

 

 

 

 

LT, fysiatrian erikoislääkäri Minna Ståhl, Helsingin yliopisto, TAYS, Terveystalo Tampere Prima

Lasten ja nuorten TULE-ongelmat

"Olen väitellyt lasten ja nuorten niskakivusta. Toimin Helsingin yliopistossa fysiatrian kliinisenä opettajana, TAYS:ssa Lasten ja nuortensairaalassa kipupoliklinikan lääkärinä sekä pidän vastaanottoa Terveystalo Tampere Primassa.

Olen tällä hetkellä myös Suomen Fysiatriyhdistyksen puheenjohtajana ja toimin aktiivisesti SKTY:n Lasten ja nuorten kiputoimikunnassa.

Ennen lääketieteen opintoja opiskelin Jyväskylän yliopistossa liikuntatieteitä ja erityisesti siellä heräsi kiinnostus TULE-ongelmien hoitoon."

 

 

 

 

LKT, ergonomian ja fysiatrian dosentti, Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos

LKT, ergonomian ja fysiatrian dosentti Esa-Pekka Takala, Työterveyslaitos.  Onko ergonomian parantaminen avain työikäisten tule-ongelmiin?

"Olen tutkinut Työterveyslaitoksella työn ja terveyden välisiä suhteita yli kolmen vuosikymmenen ajan. Tuloksia on raportoitu yli sadassa tieteellisessä julkaisussa.

Lisäksi olen kirjoittanut useita oppikirjojen lukuja ja opettanut kymmenillä kotimaisilla ja kansainvälisillä kursseilla ergonomiasta sekä erityisesti työhön liittyvien liikuntaelinten vaivojen ehkäisystä ja kuntoutuksesta."

esa-pekka.takala(at)ttl.fi
Työterveyslaitos

 

 

 

 

 

 

Liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto

Liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto. Miten pidetään ikääntyvien TULE-ongelmat kurissa?

"Tutkimusaiheeni liittyvät iäkkäiden henkilöiden toimintakykyyn ja sen edistämiseen liikunnan keinoin. Viimeisin tutkimukseni selvittää yhdistetyn liikunta- ja kognitiivisen harjoittelun vaikutuksia kävelyyn, kognitioon ja kaatumisiin iäkkäillä vähän liikkuvilla henkilöillä.

Professuurin ohessa toimin Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisen tiedekunnan tutkimuksesta ja innovaatiotoiminnasta vastaava varadekaani."

sarianna.sipila(at)jyu.fi
GEREC – Gerontologian tutkimuskeskus

 

 

 

Johtava tutkija, dosentti Kati Kristiansson, Genomiikka ja biopankki -yksikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Johtava tutkija, dosentti Kati Kristiansson, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.Biopankkiaineistojen hyödyntäminen liikuntalääketieteen tutkimuksessa

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Genomiikka ja biopankki -yksikön ryhmäni tutkii yleisten sairauksien, kuten sydäntaudin ja tyypin 2 diabeteksen perinnöllisyyttä. Tutkimuksissa hyödynnetään laajasti suomalaisia biopankkiaineistoja, joita on tallennettuna mm. THL:n biopankkiin.

Liikuntalääketieteen päivien luennossani kerron, miten biopankkiaineistoja voi hyödyntää myös liikunta-aihepiirin tutkimuksissa."

kati.kristiansson(at)thl.fi
Genomiikka ja Biopankki -yksikkö, THL

 

 

 

 

 

LT, sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri Markku Mali, TYKS, reumatologian ja kliinisen immunologian keskus

LT, sisätautien ja reumasairauksien erikoislääkäri Markku Mali, TYKS, reumatologian ja kliinisen immunologian keskus.Kaipaako käsityksesi fibromyalgiasta päivitystä - ei sittenkään niin ahdistavaa ja toivotonta?

"Kivun merkityksen arviointi on tärkeimpiä ja haastavimpia lääkärin tehtäviä. Kun on tutkittu, mitä potilaat itse pitävät heille tärkeimpänä hoidon mittarina, vastauksissa merkittävimmäksi nousee lähes aina kipu.

On melko tavallista, että paikallisten kipujen lisäksi esiintyy kroonista laaja-alaista kipua ja hajanaista vaihtelevaa kivuliaisuutta, joita rakennevauriot tai tulehdusmuutokset eivät tunnu riittävästi selittävän. On hyvin tärkeää epäillä ja havaita ajoissa kroonistuvan kivun aiheuttamat keskushermoston ja kipuratojen herkistymisen merkit sekä ymmärtää mekanismit niiden takana. Kun hoitotoimenpiteet voidaan kohdistaa tarkoituksenmukaisesti, voidaan välttää turhat ja pahimmassa tapauksessa jopa vahingolliset tutkimukset ja hoidot.

Kivun pitkittyessä tapahtuu usein kipujärjestelmän herkistymistä ja aktivoitumista. Kipua tuntuu enemmän ja laajemmin kuin ärsykkeen perusteella voisi olettaa. Kivuliaisuutta ja leposärkyä sekä käsittelyarkuutta voi alkaa esiintyä eri puolilla kehoa paikkaa vaihdellen. Tapahtuu eräänlainen keskushermoston "kiputermostaatin" yleinen herkistyminen. Tavallisin syy kipujärjestelmien herkistymiselle on pitkittynyt paikallinen kipuoire tai kipuoireyhtymä. Aivot ovat oppiva elin ja valitettavasti myös aivojen kipujärjestelmät oppivat ja kehittyvät sekä herkistyvät, kun niitä toistuvasti ärsytetään ja "jumpataan".

Etenkin geneettisen alttiuden omaavilla voi kipuratojen ja keskushermoston herkistymisen sekä elimistön kuormitustekijöiden kasauman myötä kehittyä melko yleinen fibromyalgiaksi kutsuttu laaja-alainen kipuoireyhtymä. Arviot esiintyvyydestä vaihtelevat diagnostisten kriteerien mukaan 2–5 %:iin. Fibromyalgialle on kivun laaja-alaisuuden lisäksi ominaista vetämättömyys (fatigue), unihäiriöt ja ajattelun kankeus (aivosumu, fibrofog).

Liikuntalääketieteen päivien luennollani annan vinkkejä kipu- ja fibromyalgiapotilaan kohtaamiseen sekä käyn läpi nykykäsitystä kroonistuneesta kivun ja fibromyalgian patofysiologiasta."

Markku.Mali(at)tyks.fi
Reumatologian ja kliinisen immunologian keskus, TYKS
 

Dosentti Helena Miranda, Allevianda Oy

Dosentti Helena Miranda, Allevianda Oy.Kroonisen kivun työkalupakit

"Olen kivun hoitoon perehtynyt lääkäri, jonka innovatiivinen työ kivunhoidon kehittämisessä on palkittu Lääkäriliiton ja Työterveyslaitoksen laatupalkinnoilla.

Liikuntalääketieteen päivien luennollani kerron kroonisen kivun hoitamisesta ja hallinnasta.

Minut on valittu Suomen terveysvaikuttajaksi (2. sija) vuonna 2016. Olen kirjoittanut suositun kivunhallintaoppaan Ota kipu haltuun (Otava 2016)."

hmir24(at)gmail.com

 

 

 

 

Luennoitsijamuutokset

Kliinisen fysioterapian professori Arja Häkkinen on joutunut perumaan Nivelrikko ja liikunta -luentonsa. Hänen tilallaan luennoi keskiviikkona 13.11. samasta aiheesta TtT Juhani Multanen.