Milloin

30.08.2017-01.09.2017

Liikuntatieteen päivät 2017

Liikuntatieteen päivät järjestettiin 30.8. - 1.9.2017 Jyväskylässä teemalla "Miltä näyttää 100v. Suomen Liikuntatutkimus".

Keskiviikko 30.8.2017
Pääluennot:
Professor Stephen Harridge, King’s College London; "The Status of Sport Science Research in Nordic Countries"
Professori Sarianna Sipilä, Jyväskylän yliopisto; "Liikuntatutkimus osana tutkimuskenttää" (pdf)

Torstai 31.8.2017
Tutkimusesittelyt I-III rinnakkaisissa sessioissa
I Lasten ja nuorten liikuntakasvatus (pdf)
II Väestötason ja työikäisten liikkuminen (pdf)
III Hallinto, historia ja yhteiskunta (pdf)

Pääluennot:
Professor Peter Krustrup, University of Southern Denmark; "Team Sports in a Public Health Perspective" (pdf)
Professori Taina Rantanen, Jyväskylän yliopisto; "Aktiivinen ikääntyminen" (pdf)

Teemasessiot 1-6 rinnakkaisissa sessioissa
Sessio 1: Liikunta ja geenit
Professori Urho Kujala, Jyväskylän yliopisto; "Perimä liikunnan määrän sekä liikunnan ja kuolleisuuden yhteyden selittäjänä" (pdf)
Professori Timo Lakka, Itä-Suomen yliopisto; "Geneettiset tekijät muovaavat liikunnan terveysvaikutuksia"
Tutkijatohtori Elina Sillanpää, Gerontologian tutkimuskeskus; "Hidastaako liikunta biologista ikääntymistä?" (pdf)

Sessio 2: Nuorten liikuntasuhde
Professori Pasi Koski, Turun yliopisto; "Nuorten liikuntasuhteen rakentuminen" (pdf)
Projektipäällikkö Riitta Pyky, ODL Liikuntaklinikka; "Nuorten miesten liikkumisprofiilit - eroaako maalaispoika kaupungin kasvatista?" (pdf)
Tutkija Outi Aarresola, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU; "Nuorten urheilupolkujen merkittävät kokemukset" (pdf)

Sessio 3: Urheiluliikkeen etiikka
Tohtori Jouko Kokkonen, Itsenäisyys100.fi; "Isänmaallisesta vilungista katastrofaaliseen häpeään - etiikka ja suomalainen urheiluliike" (pdf)
Tutkija Kati Lehtonen, LIKES-tutkimuskeskus; "Valta ja verkostot liikunta- ja urheilujärjestelmässä" (pdf)
Ministeri Lauri Tarast; "Huippu-urheilun ja kilpaurheilun eriytyminen" (pdf)

Sessio 4: Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikuntakulttuurissa
Yliopistonlehtori Marja Kokkonen, Jyväskylän yliopisto; "Seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo liikunnassa ja urheilussa" (pdf)
Tutkimuspäällikkö Susan Eriksson, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu; "Vammaisten nuorten mahdollisuudet harrastaa liikuntaa" (pdf)
Tutkijatohtori Merja Rantakokko, Gerontologian tutkimuskeskus; "Tasa-arvoiset osallistumismahdollisuudet liikuntaan vanhuudessa" (pdf)

Sessio 5: Liikuntakasvatus elämänkulussa
Dosentti Arja Sääkslahti, Jyväskylän yliopisto; "Varhaisvuosien liikuntakasvatus tutkimuksen valossa" (pdf)
Lehtori Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto; "Kouluikäisten osallistumisen ja fyysisen aktiivisuuden tukeminen heterogeenisessa liikuntaryhmässä"
Erikoistutkija Minna Aittasalo, UKK-instituutti; "Aikuisten liikunnan edistämisen työkalu: Käyttäytymisen muutospyörä" (pdf)

Sessio 6: Swimming and Aquatic Exercise
Professor Joao Paulo Vilas-Boas, University of Porto; "Global perspective on swimming research: What have we gained during the past decennium?"
Doctoral Student Marja Päivinen, Foundation for Sports and Exercise Medicine; "Swimming and respiratory symptoms: Is there a reason to believe that water is a safe surrounding for exercise?"
Principal Lecturer Anu Valtonen, Metropolia University of Applied Sciences; "Aquatic resistance training: Water as a powerful tool for rehabilitation" (pdf)
Post-Doctoral Researcher Ben Waller, University of Jyväskylä; "The effect of aquatic exercise on physical functioning in the older adult" (pdf)

Perjantai 1.9.2017
Tutkimusesittelyt IV-VI rinnakkaisissa sessioissa
IV Lasten ja nuorten liikunnan edistäminen ja tutkimus (pdf)
V Ikääntyminen ja liikunta (pdf)
VI Urheilu (PDF)

Pääluennot
Professor Glyn C. Roberts, Norwegian School of Sport Sciences; "Motivation for Sustained Behaviour Change" (pdf)
Professori Marketta Kyttä, Aalto yliopisto; "Urbaani ympäristö liikkumisympäristönä" (pdf)

Teemasessiot 7-9 rinnakkaisissa sessioissa
Sessio 7: Liikuntatutkimuksen tila
Professori Hannu Itkonen, Jyväskylän yliopisto; "Liikunnan yhteiskuntatutkimus liikuntapolitiikan tukemisen ja kritisoimisen akanvirrassa"
Pääsihteeri Minna Paajanen, Valtion liikuntaneuvosto; "Liikunnan tiedontuotannon tila liikuntapolitiikan näkökulmasta" (pdf)
Keskustelua tiedolla johtamisen suunta -asiakirjasta

Sessio 8: Liikkumisen ympäristöt
Tutkija Marjo Neuvonen, Luonnonvarakeskus; "Luontoympäristö liikunta-aktiivisuuden edistäjänä" (pdf)
Tutkijatohtori Leena Soudunsaari, Oulun yliopisto; "Missä mennään liikuntakaavoituksessa?" (pdf)
Tutkijatohtori Mikko Simula, Jyväskylän yliopisto; "Miten ilmastonmuutos ja ympäristöpolitiikka vaikuttavat liikkumisympäristöihin?" (pdf)

Sessio 9: Liikuntamotivaatio
Professori Taru Lintunen, Jyväskylän yliopisto; "Liikuntamotivaatio ja käyttäytymisen muutos - ajankohtaisia näkökulmia"
Professor Marit Sörensen, Norwegian School of Sport Sciences; "Motivational interventions of physical activity among psychiatric patients and staff members"
Liikunnanopettaja, tohtorikoulutettava Heidi Pasi, Jyväskylän yliopisto; "Koulupäivän liikunnallistaminen osallistavan suunnittelun menetelmällä"