Milloin

13.11.2019-15.11.2019

Missä

Kisakallion Urheiluopisto, Lohja

Liikuntataitojen oppimisen, opettamisen ja valmentamisen konferenssi 13.–15.11.2019

Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU sekä Kisakallion Urheiluopisto järjestävät Kisakallion Urheiluopistolla Lohjalla Liikuntataitojen oppimisen, opettamisen ja valmentamisen kansainvälisen konferenssin 13.–15.11.2019.

Konferenssi yhdistää teoriaa ja käytäntöä kansainvälisten tutkijoiden johdolla. Käytännön esimerkkien avulla valmentajat, opettajat ja ohjaajat saavat konkreettista apua omaan toimintaansa.

Konferenssi on suunnattu liikuntataitojen opettamisen parissa toimiville valmentajille, valmentajakouluttajille, ohjaajille, opettajille ja tutkijoille sekä erilaisissa liikunnan, urheilun ja opetushallinnon organisaatioissa toimiville henkilöille.

Tutkimustieto poissulkee sattuman mahdollisuutta
 
Laadukas urheiluvalmennus ei perustu sattumanvaraisuuteen, vaan toiminnan taustalla on tutkittu tieto. Tieteellisen tutkimuksen vahvuus on siinä, että se poissulkee sattuman mahdollisuutta. Urheiluvalmennus on ala, jonka ympärillä pyörii runsaasti kaupallista huuhaata. Suuri osa markkinoilla myytävistä treenilaitteista, harjoittelumenetelmistä ja -ohjelmista sekä apuvälineistä on silkkaa hölynpölyä. Kaupallisuuden ohella toinen valmennuksellinen sudenkuoppa on luottaa liikaa ja yleistää yksilön kautta hankittua kokemusperäistä tietoa. Se mikä on hyväksi yhdelle ei välttämättä toimikaan toiselle. Yksi Kisakallion konferenssin tavoitteista on välittää luotettavaa ja uutta tutkimusperusteista tietoa osallistujille. Vaikka tapahtuma onkin äärimmäisen korkeatasoinen tieteellisesti tarkasteltuna, silti käytännön sovellettavuudesta ei olla tingitty yhtään.
 
Mikään ei käytännöllisempää kuin hyvä teoria
 
Kisakallion konferenssi poikkeaa useimmista muista tieteellisistä kongresseista ja seminaareista käytännönläheisyytensä vuoksi. Tapahtuman tieteellisestä tasosta lainkaan tinkimättä ohjelmaan on sisällytetty käytännön demonstraatioita, joiden avulla henki muutetaan lihaksi. Tämä teorian ja käytännön vuoropuhelu on yksi taitokonferenssin ehdottomista vahvuuksista.
Tässä muutamia poimintoja taitokonferenssin ohjelmasta:
 
Keskiviikko 13.11.
Jia-Yi Chow Singaporesta on yksi non-lineaarisen pedagogiikan oppi-isistä. Chow esittelee tätä urheiluvalmennukseen ja liikunnanopetukseen soveltuvaa lähestymistapaa, jossa jokaisen urheilijan yksilöllisyys on yksi keskeisimpiä periaatteita. Toinen perusperiaate on se, että sen mitä tehdään harjoituksissa, tulee vastata ja hyödyttää sitä mitä tapahtuu kilpailussa. Hadlowin tapaan myös Chow pitää aiheestaan käytännön demonstraation.
 
Torstai 14.11.
Urheiluväkeä aina kiinnostavaan kysymykseen siitä, minkälaisella harjoittelulla päästään maailman huipulle, antaa vastauksia saksalainen Arne Güllich. Hän vertailee esityksessään lajispesifin ja ei-lajispesifin harjoittelun ja pelailun merkitystä huipulle pääsyssä. Güllichin tutkimukset ovat herättäneet maailmanlaajuista huomiota ja tulee olemaan erittäin mielenkiintoista kuulla asiantuntijan käsityksiä siitä, mikä on optimaalinen suhde laji- ja oheisharjoittelun sekä organisoidun harjoittelun ja vapaan pelailun välillä.
 
Perjantai 15.11.
Stephen Hadlow (Australian Institute of Sport) on tehnyt väitöskirjaa havaintomotoriikkaharjoittelusta. Havaintomotoriikkaharjoittelu on ajankohtainen aihe, jonka ympärillä pyörii runsaasti erilaista kaupallista tuotetta. Hadlow kertoo alustuksessaan, minkälaisessa havaintomotoriikkaharjoittelussa on järkeä ja missä taas ei. Stephen Hadlowin teorialuentoa täydentää käytännön demonstraatio, johon konferenssin kuulijat voivat halutessaan osallistua.
 

Lisätietoa Kisakallion sivuilla