Kuntotestauspäivät 2021

Materiaalisalkku

Kuntotestauspäivien 2021 sähköiseen materiaalikansioon lisätään luennoitsijoilta mahdollisesti saatavat ennakkomateriaalit ja luentodiat.