Liikuntalääketieteen päivät 2019

VUODEN LIIKUNTALÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS 2019 -KILPAILU

Saimme tänä vuonna 41 tutkimusabstraktia ympäri Suomen. Näistä 37 osallistuu Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2019 -kilpailuun.

Kaikki kilpailuun osallistuvat tutkimukset esitellään XXVII Liikuntalääketieteen päivillä 13.11.2019 Hotel Haaga Central Parkissa, Helsingissä. Ensimmäisenä seminaaripäivänä, keskiviikkona 13.11. kuullaan tutkimuskilpailun finaaliesitykset 4–5 eposterisessiossa ja julistetaan Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2019 -kilpailun voittaja.

 

ABSTRAKTIN JÄTTÖOHJEET

Kilpailuun voi osallistua 1.1.2019 jälkeen julkaistulla tai toistaiseksi julkaisemattomalla liikuntalääketieteeseen liittyvällä alkuperäistutkimuksella. Tutkimuskilpailun tulokset esitellään XXVII Liikuntalääketieteen päivillä Hotel Haaga Central Parkissa, Helsingissä 13.11.2019.

Suomenkielinen abstrakti tulee jättää 16.9.2019 klo 16.00 mennessä. HUOM! Useista pyynnöistä johtuen päätimme jatkaa abstraktien jättöaikaa perjantaihin 20.9.2019 klo 12.00 saakka.

Kaikki saapuneet abstraktit osallistuvat Vuoden liikuntalääketieteellinen tutkimus 2019 -kilpailuun. Kilpailussa jaetaan useampia palkintoja, joista vähintään yksi palkinto menee nuorelle liikuntalääketieteen tutkijalle. Lisäksi parhaat suulliset esitykset palkitaan erillisillä palkinnoilla.

Nuoreksi tutkijaksi katsotaan henkilö, joka ei ole vielä väitellyt ja on korkeintaan 35-vuotias seminaarin alkaessa. Pyydettäessä kilpailijan tulee esittää henkilöllisyystodistus tai vastaava. Nuoren tutkijan osallistuminen kilpailuun merkitään abstraktilomakkeeseen erikseen.

Suomenkielinen abstrakti tulee jättää perjantaihin 20.9.2019 klo 12.00 mennessä tällä sähköisellä lomakkeella.

Kaikki hyväksytyt abstraktit julkaistaan Liikunta & Tiede lehdessä (5/19) ja Liikuntatieteellisen Seuran verkkosivuilla.

Abstraktin jättäneiden tulee ilmoittautua ja maksaa osallistumismaksu normaalisti päivien esitteen tietojen mukaisesti. Jos tutkija ei pääse päiville ja abstrakti on jo prosessoitu (arviointi + painaminen lehteen) joudumme veloittamaan 100 euroa.

KIRJOITUSOHJEET

Varsinaisessa tekstissä esitellään tutkimuksen tausta, menetelmät, tulokset ja johtopäätökset. Tekstiosiossa ei saa ilmetä tutkimuksen tekijää, taustayhteisöä tai muita tunnistetietoja.

Abstraktin pituus saa olla enintään 3 500 merkkiä eikä siinä saa olla taulukoita tai kuvioita, sillä vain ASCII-merkit toistuvat sähköisellä lomakkeella. Vinkki: Varmistuaksesi, että teksti sisältää vain ASCII-merkkejä, kopioi teksti johonkin tekstieditoriin (esim. Notepad). Myös viitteiden ja välilyöntien tulee mahtua 3 500 merkkiin.

Tutkija voi olla ensimmäisenä kirjoittajana vain yhdessä abstraktissa. Muuten osallistumista ei rajoiteta. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja.

ARVIOINTI

Abstrakteista poistetaan tunnistetiedot ja ne numeroidaan. Liikuntalääketieteen keskusten nimeämistä asiantuntijoista koostuva arviointipaneeli arvioi ja pisteyttää jokaisen abstraktin. Arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Annettujen pisteiden perusteella parhaat tutkimukset pääsevät jatkoon. Tasatilanteissa arviointipaneeli päättää lopullisen järjestyksen.

Eniten pisteitä saaneista abstrakteista pyydetään täydellinen suomen- tai englanninkielinen käsikirjoitus 7.10.2019. Käsikirjoitukset lähetetään sähköpostitse osoitteeseen jonne.kamsula(at)lts.fi ja niiden tulee olla perillä 21.10.2019 klo 16.00 mennessä.

Numerotunnistein koodatut käsikirjoitukset lähetetään myöhemmin nimettävälle ulkopuoliselle finaaliraadille, joka arvioi ja pisteyttää jokaisen käsikirjoituksen. Annettujen pisteiden keskiarvo lasketaan ja lisätään abstraktiarvioinnissa saatuihin pisteisiin. Lopullisessa arvioinnissa abstraktin osuus on 25 % ja käsikirjoituksen osuus on 75 %. Korkeimmat yhteispisteet saanut tutkimus on voittaja. Tasatilanteessa finaaliraati päättää lopullisen järjestyksen.

Arviointipaneeli sekä finaaliraadin ulkopuoliset arvioitsijat käyttävät abstraktien ja käsikirjoitusten arvioinnissa yhteisiä kriteereitä. Tasapuolisuutta tieteenalojen kesken korostetaan ja arviointipaneelin jäsen ei arvioi sellaista abstraktia, jossa hän on tekijänä tai muuten osallisena tutkimuksessa. Arvioinnissa huomioidaan: tutkimusidea, aineisto ja menetelmät, tulokset ja johtopäätökset, tutkimuksen uutuusarvo ja tulosten sovellusarvo.

HYVÄKSYMISILMOITUS TUTKIJOILLE

Tutkijoille ilmoitetaan abstraktien hyväksymisestä päiville sähköpostitse 23.9.2019. Vaikka tutkijan työ olisi hyväksytty esitettäväksi, vaaditaan normaali ilmoittautuminen päiville 23.10.2019 mennessä (LLTP19-tapahtumasivusto, linda.raivio(at)lts.fi tai puh. 010 778 6602/Linda Raivio).

ESITYKSET/POSTERIT

Kaikki työt esitetään rinnakkaisissa e-posterisessiossa Liikuntalääketieteen päivillä 13.–14.11.2019. Esitysmateriaalin toivotaan olevan suomenkielistä. Abstraktin esittäjänä tulee olla sen ensimmäinen kirjoittaja. Lähetä diasi etukäteen keskiviikkoon 6.11.2019 mennessä Jonne Kamsulalle, jonne.kamsula(at)lts.fi. Esitysaika kullekin tutkimukselle on 4–6 minuuttia. Ota tämä huomioon valmistellessasi esitystä.

E-posteriohjeet:
Tee e-posteriesityksesi PowerPoint- tai vastaavalla ohjelmalla. Nämä ohjeet soveltuvat parhaiten PowerPoint-ohjelmalle, mutta toimivat muissa vastaavissa ohjelmissa. Käytä PowerPoint 2003 tai uudempaa versiota.

Salijako ja esitysjärjestys toimitetaan ennen päiviä. Huom! Kaikki Liikuntalääketieteen päivillä esitettävät e-posteresitykset tullaan kuvamaan. Mikäli et halua, että sinun esityksesi taltioidaan, ilmoita asiasta jonne.kamsula(at)lts.fi.

YHTEENVETO AIKATAULUSTA

Suomenkielinen abstrakti tulee jättää perjantaihin 20.9.2019 klo 12.00 mennessä tällä sähköisellä lomakkeella.

Lisätietoja:
Jonne Kamsula
Liikuntatieteellinen Seura ry                  
puh. 010 778 6606, jonne.kamsula(at)lts.fi