Tutkitun tiedon teemavuosi 2021

Liikuntatieteellinen Seura osallistuu Tutkitun tiedon teemavuoteen 2021. Tavoitteenamme on nostaa liikuntatiedettä esiin teemavuoden aikana.

Teemavuosi kokoaa yhteen tapahtumia ja tekoja, joiden avulla muodostuu monipuolinen kuva tutkitusta tiedosta ja sen roolista esimerkiksi yksilön hyvinvoinnin ja yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tarkoituksena on myös tukea nyky-yhteiskunnan murroksien ja niiden ratkaisemisen ymmärtämistä. 

Tutkitun tiedon teemavuoden tekojamme ovat:

Lista päivittyy vuoden kuluessa, kun saamme tapahtumiemme tiedot varmistettua ja lisättyä ne mukaan teemavuoden ohjelmaan.

Teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan hanke.

 

Lue lisää Tutkitun tiedon teemavuodesta