Liikuntahankkeet.fi

Liikuntahankkeet.fi tarjoaa ajankohtaista tietoa liikunnan hankkeista ja hyvistä käytännöistä sekä mahdollisuuden kasata yhteistyöverkostoja oman kehittämistyön tueksi. Hankerekisteristä voi hakea ja jättää muiden hyödynnettäväksi tietoa liikunnan hankkeista sekä hyvistä käytännöistä. Liikuntahankkeet.fi tarjoaa myös uutisia, ajankohtaisia juttuja ja taustoittavaa tietoa liikunnan hankemaailmasta. Tarkempaa tietoa sivustosta

Ajankohtaista

Keille valtion liikuntahallinnon hankeavustukset menevät ja keiden liikuntaa niillä kehitetään? Näitä kysymyksiä on selvitetty nyt ensimmäisen kerran.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt veikkausvoittovaroista vajaat 2,2 miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Reilu kolmannes avustuksista myönnettiin lasten ja...

Euroopan unioni rahoitti suomalaisia urheilu- ja liikuntahankkeita maaseutuohjelmastaan ja rakennerahastoistaan vuosina 2011–2013 yli 61 miljoonalla eurolla. Kolmelle vuodelle tasaisesti jaettuna summa tekee noin 20...

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt veikkausvoittovaroista reilut kaksi miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Eniten avustuksia myönnettiin kouluikäisten ja tätä...

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt veikkausvoittovaroista vuodelle 2014 avustuksia aikuisten terveysliikuntahankkeisiin sekä lasten ja nuorten liikuntahankkeisiin. Molemmissa avustuksissa niin avustusten kokonaismäärä...

Opetus- ja kulttuuriministeriö uudistaa vuoden 2014 aikuisten terveysliikunnan hankeavustusjärjestelmää. Uudistuksen myötä luodaan aikuisten terveysliikuntaan vastaavanlainen hakujärjestelmä lasten ja nuorten liikunnan...

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Liikkuva koulu -ohjelman valtakunnallisille kokeiluhankkeille lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustusta yhteensä 647 000 euroa. Avustusta jaettiin lukuvuodeksi 2013-2014...

Liikunnan hyvät käytännöt -hankkeen loppuraportti Liikunnan hanketoiminta – ruusut, risut ja suositukset (Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä nro 6) on ilmestynyt.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ensimmäiset liikunnan hankeavustukset vuodelle 2013. Aikuisten terveyttä edistävään liikuntaan myönnettiin 42 hankkeelle yhteensä 1,5 miljoonaa euroa. Lasten ja nuorten liikunnan...

Tutkijat Hanna-Mari Maijala ja Emilia Fagerlund ovat kartoittaneet monikulttuurisen liikunnan hyviä käytäntöjä Suomessa ja Norjassa - lue raportti!

Valtion liikuntamäärärahat kasvoivat viime hallituskaudella (2007–2011) 111 miljoonasta eurosta (= 102 milj. € indeksikorjattuna vuoden 2011 tasoon) 144 miljoonaan euroon eli noin 30 prosenttia. Suurin osa...