Lasten ja nuorten liikunnan tutkimuskatsaus

Keskustelutilaisuus Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa -tutkimuskat­sauksesta 9.5.2014 Jyväskylässä, Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa klo 12.30 - 15, salissa L206A.

Tässä keskustelutilaisuudessa on tarkoitus syventää muutamaan keskeiseen LaNu-teemaan liittyvän tutkimuksen tulkintaa, pohtia suomalaisen tutkimuksen suhteutumista kansainväliseen tutkimukseen ja ideoida jatkotutkimusaiheita ja menetelmiä. Keskustelun teemoja ovat 1) Liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen pyrkivät interventiot ja 2) Interventiotutkimukset, joilla pyritään luomaan osallistavia ja motivoivia liikuntaympäristöjä.

Jotta pääsemme suoraan asiaan, olisi toivottavaa, että osallistujat olisivat tutustuneet LaNu -katsaukseen ja lukeneet seuraavat kohdat: Kappale 5.2, sivut 24-30 (vain viisi sivua!) ja vilkaisseet liitteitä 8 ja 9 (luettelo aiheeseen liittyvistä tutkimuksista).

Katsauksen tavoitteena on ollut koota alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaa koskeva suomalainen tutkimustieto mahdollisimman kattavasti. Katsaus tarjoaa kokonaiskuvan 2000-luvulla (2000–2012) tehdystä tutkimuksesta sekä osoittaa tietä tuleville OKM:n tutkimus- ja kehittämislinjauksille. Katsaus kohdistuu koko liikuntatieteen alaan (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet, biolääketieteet). Aineisto on rajattu suomalaisissa yliopistoissa tehtyihin väitöskirjoihin, suomenkielisissä tiedelehdissä julkaistuihin vertaisarvioituihin alkuperäisartikkeleihin tai katsausartikkeleihin sekä kansainvälisissä tiedelehdissä julkaistuihin vertaisarvioituihin artikkeleihin tai katsauksiin, joissa ainakin yksi kirjoittajista on kuulunut Suomessa sijaitsevaan tutkimusorganisaatioon ja käyttää Suomessa tuotettua aineistoa.

Lataa katsaus.

Hankkeen tutkijoina ja raportin kokoajina ovat toimineet VTT Päivi Berg ja FT Maarit Piirtola. Ohjausryhmään kuuluvat puheenjohtaja Taru Lintunen (JY), Kari Keskinen (LTS), Minna Paajanen (OKM/VLN), Tiina Ahtiainen/Helena Huhta (OKM/VLN:n liikuntatieteen jaosto),  Päivi Aalto-Nevalainen/Ulla Silventoinen (OKM/LY), Tiina Laatikainen (THL) Anneli Pönkkö (VLN/liikuntatieteen jaosto) ja Leena Haanpää.

 

Lisätietoja:

- Päivi Berg / paivi.berg@nuorisotutkimus.fi

- Maarit Piirtola / maarit.piirtola@utu.fi

 

 

Tiedostot

(application/pdf - 3.46 MT)