Kehittämis- ja selvitystoiminta

Liikuntatieteellisen Seuran kehittämis- ja selvitystoiminta keskittyy tiedon syntetisointiin ja analysointiin sovelluksen näkökulmasta. Tutkimustietoa tulkitaan suhteessa harjoitettuun liikuntapolitiikkaan ja tulevaisuuden haasteisiin.

Seura on liikuntakulttuurin ja -politiikan riippumaton analysoija tiedepohjalta, mikä tarjoaa puolueettoman mahdollisuuden osallistua liikuntapoliittiseen ja liikunnan tiedepoliittiseen keskusteluun sekä keskustelutilaisuuksien järjestämiseen. Julkaisujen, seminaarien ja muun vuorovaikutuksen kautta vauhditetaan liikuntatiedon hyödyntämistä.

Seuran kehittämis- ja selvityshankkeiden myötä syntyvät verkostot lisäävät tutkimuksen, päätöksenteon ja käytännön liikuntatoiminnassa työskentelevien vuorovaikutusta.

 

Muun muassa tätä pyrimme LTS:ssa selvittämään keväällä 2017 julkaistavassa yhteenvedossa liikunnan tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Yhteenvedossa asiantuntijuutta tarkastellaan erityisesti koulutuksen, alan kehittämistyön ja...
Valtion liikuntahallinto sijoitti 20 miljoonaa euroa liikunnan kehittämishankkeisiin vuonna 2016. Keille hankeavustukset menevät ja keiden liikuntaa niillä kehitetään?
Personal trainer -koulutus kaipaa selkeyttä ja yhteisiä linjoja, toteaa Saara Koskinen Liikuntatieteelliselle Seuralle tekemässään yliopistoharjoittelutyössään.