Toimijat ja verkostot

Suomalaista soveltavaa liikuntaa edistää moni toimija ja verkosto. Valtakunnan tasolla keskeisiä toimijoita ovat ministeriöt ja eri järjestöt. Paikallistasolla keskeisiä toimijoita ovat kunnallinen liikuntatoimi ja soveltavaa liikuntaa toteuttavat yhdistykset sekä seurat. Tälle sivustolle on koottu tietoa soveltavan liikunnan valtakunnantason toimijoista ja verkostoista.

Klikkaa kuvaa ja saat sen isommaksi

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntapolitiikan yleisestä johdosta, yhteensovittamisesta ja kehittämisestä sekä liikunnan yleisten edellytysten luomisesta valtionhallinnossa. Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää toiminta- ja kehittämisavustuksia soveltavaa liikuntaa edistäville järjestöille sekä tukee alan tutkimustoimintaa.

Ministeriön asiantuntijaelimenä toimii valtion liikuntaneuvosto, jonka jaostoista erityisesti yhdenvertaisuus- ja tasa-arvojaosto valmistelee erityisryhmien liikunnan asioita neuvoston toimikaudella 2016-2019.

Liikuntatieteellinen Seura ry

Liikuntatieteellinen Seura on liikuntatieteiden, liikuntakulttuurin ja liikuntapolitiikan aktiivinen seuraaja, arvioija, kehittäjä ja tiedonvälitykseen erikoistunut asiantuntija. Soveltavassa liikunnassa LTS koordinoi alan tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä järjestää alan keskeisiä seminaareja Soveltavan liikunnan päiviä ja symposiota.

Soveltava Liikunta SoveLi ry ja jäsenjärjestöt

Soveltava Liikunta SoveLi ry on valtakunnallinen liikuntajärjestö, jonka jäsenenä on 18 valtakunnallista kansanterveys-, vammaisjärjestöä. SoveLi ja jäsenjärjestöt edistävät pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten mahdollisuuksia liikunnan harrastamiseen ja aktiiviseen elämäntapaan. SoveLi tekee soveltavassa liikunnassa vaikuttamis- ja kehittämistyötä sekä tarjoaa asiantuntija-, koulutus- ja viestintäpalveluita. SoveLi koordinoi kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen sekä soveltavan luontoliikunnan verkostoja.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry on valtakunnallinen liikunta- ja urheilujärjestö. VAU ry palvelee erityisesti näkö-, kehitys- ja liikuntavammaisia sekä elinsiirron saaneita ja dialyysissa olevia henkilöitä. VAU:n tehtävänä on suunnitella ja kehittää kohderyhmänsä liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia sekä olosuhteita. VAU myös koordinoi mm. kuntien erityisliikunnanohjaajien verkostoa ja järjestää ohjaajien työseminaareja.

Ikäinstituutti

Ikäinstituutti tekee työtä iäkkäiden liikunnan, toimintakyvyn laaja-alaisen arvioinnin ja terveyden edistämiseksi. Ikäinstituutti tarjoaa mm. koulutusta ja tukea iäkkäiden terveysliikunnan kehittämistyöhön, tutkimuspalveluja ja toimintakyvyn arviointia sekä hyvien käytäntöjen malleja ja tukea uusien toimintatapojen juurruttamiseen. Ikäinstituutti hallinnoi valtakunnallista Voimaa vanhuuteen - iäkkäiden terveysliikuntaohjelmaa sekä koordinoi ikäihmisten liikunnan kansallista toimenpideohjelmaa.

Suomen Paralympiakomitea

Suomen Paralympiakomitea toimii Kansainvälisen Paralympiakomitean (IPC) jäsenjärjestönä Suomessa ja vastaa vammaishuippu-urheilun edunvalvonnasta ja kehittämisestä.

Tiedostot