Soveltavan liikunnan tutkimus

Valtaosa soveltavan liikunnan tutkimuksesta on tehty Jyväskylän yliopistossa, mutta alan tutkimushankkeita on toteutettu myös muissa yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Selkeästi eniten on tutkittu ikäihmisten liikkumista ja liikuntaa, mutta myös vammaisten ja pitkäaikaissairaiden liikuntaa on tutkittu eri näkökulmista. Soveltavan liikunnan tutkimusta ovat rahoittaneet muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriö (Liikuntatieteiden tutkimusprojektirahoitus) ja Suomen Akatemia.

Vuonna 1996 ilmestyneessä Erityisryhmien liikunta 2000-mietinnössä on esitetty erityisliikunnan tutkimukselle seitsemän kehittämisaluetta, joiden on todettu olevan edelleen pääosin ajantasaisia:

  1. Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden lasten liikunta
  2. Moni- ja vaikeavammaisten henkilöiden liikunta                              
  3. Erityisliikunnan terveystaloudellinen merkitys    
  4. Liikunta mielenterveystyön tukena ja osana                               
  5. Vammaisurheilun valmennustutkimus                        
  6. Erityisliikunnan toimintajärjestelmää ja -esteitä koskeva tutkimus
  7. Ikääntyneiden liikunnan tutkimus

Viimeisen parin vuosikymmenen aikana näistä tutkimusalueista on julkaistu muutamilta alueilta hyvinkin tutkimusta (esimerkiksi 1, 5 ja 7), mutta muilta vähän tai ei lainkaan.

Soveltavan liikunnan tutkimuksen määrässä on tapahtunut viime aikoina negatiivista kehitystä opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) rahoittaman tutkimuksen osalta. OKM osoitti vielä 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä vuosittain noin 0,5 miljoonaa euroa noin kymmenelle soveltavan liikunnan tutkimushankkeelle. Tilanne muuttui kuitenkin 2010-luvulla, kun liikuntatieteen tutkimusrahoitusta alettiin jakamaan vuosittain aiempaa vähemmälle määrälle tutkimuksia, mutta siirtyen samalla suurempiin hankerahoituksiin. Tämän kehityksen myötä rahoitettujen soveltavan liikunnan tutkimushankkeiden määrä on vähentynyt.

Nykyisin OKM jakaa vuosittain 5-15 % tutkimusavustuksista (=liikuntatiede ja liikuntarakentaminen) erityisryhmien ja ikäihmisten liikunnan sekä esteettömyyden tutkimiseen. Keskimäärin avustetaan viittä tutkimushanketta vuosittain.