Soveltavan liikunnan päivät ja symposiot

Liikuntatieteellinen Seura järjestää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa soveltavan liikunnan seminaareja. Neljän vuoden välein järjestetään Soveltavan liikunnan (entiset Erityisliikunnan päivät) ja välivuosina alan symposio. Seminaarit toimivat soveltavan liikunnan kehittämis-, yhteistyö-, tiedonvälitys- ja koulutustapahtumina.

 

SOVELTAVAN LIIKUNNAN PÄIVÄT

Soveltavan liikunnan päiviä (entiset Erityisliikunnan päivät) on järjestetty neljän vuoden välein opetus- ja kulttuuriministeriön, Liikuntatieteellisen Seuran ja alan keskeisten organisaatioiden yhteistyönä vuodesta 1986 lähtien.

Seuraavat Soveltavan liikunnan päivät järjestetään 21.-22.8.2018 ammattikorkeakoulu Arcadassa Helsingissä. Tutustu päivien ohjelmaan täällä ja ilmoittaudu mukaan.

Edelliset päivät järjestettiin Jyväskylässä 26.‒27.8.2014 ja päiville osallistui noin 250 alan asiantuntijaa. Päivistä lisätietoa täällä.

Erityisliikunnan valtakunnallisten päivien teemaseminaarien suosituksia on käytetty alan kehittämistyön perusteina. Seuraavat erityisliikunnan päivät on tarkoitus järjestää vuonna 2018.

Päivien merkitys ja tulokset

* Käynnistyneet v. 1986 neljän vuoden välein pidettävänä valtakunnallisena konferenssina – mallina IFAPA-konferenssit vuodesta 1977

* Opetusministeriö ollut alusta lähtien mukana ja ministeriö myös esittänyt päivien järjestämistä säännöllisin välein (pidetty 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 ja 2014)

* ERLI-päivät toimineet alan kokoavana koulutustapahtumana ja valtakunnallisten linjausten tekofoorumina

* Erityisliikunnan neuvottelupäiviltä ovat saaneet alkunsa useat erityisliikunnan valtakunnalliset projektit ja hankkeet – kustakin tapahtumasta tehty kehittämisesitysten listaus

* Osallistujamäärä ollut 150 - 350 osallistujaa

 

SOVELTAVAN LIIKUNNAN SYMPOSIO

Liikuntatieteellinen Seura järjestää soveltavan liikunnan symposion, jonka tarkoituksena on arvioida erityisliikunnan nykytilaa ja huomioida kuntien erityisliikuntatoiminnan työn tuloksia sekä luoda pohjaa työn kehittämiseksi. Lisäksi symposiossa käsitellään soveltavan liikunnan ja muun liikuntakulttuurin yhteistoiminnan edistämistä.

Symposio järjestään aina Soveltavan liikunnan päivien välivuosien aikana. Symposion tärkeä tehtävä on seurata päivien suositusten toteutumista ja antaa saatesanoja seuraaville päiville. Symposiot ovat keränneet 100-120 osallistujaa. Edellinen symposio järjestettiin 2.6.2016 Helsingissä. Lisätietoa symposiosta täältä.