Erityisliikunnan päivät ja symposiot

Liikuntatieteellinen Seura järjestää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa soveltavan liikunnan seminaareja. Neljän vuoden välein järjestetään erityisliikunnan päivät ja välivuosina erityisliikunnan symposio. Seminaarit toimivat soveltavan liikunnan kehittämis-, yhteistyö-, tiedonvälitys- ja koulutustapahtumina.

 

ERITYISLIIKUNNAN PÄIVÄT

Erityisliikunnan valtakunnallisia neuvottelupäiviä on järjestetty neljän vuoden välein opetus- ja kulttuuriministeriön, Liikuntatieteellisen Seuran ja alan keskeisten organisaatioiden yhteistyönä vuodesta 1986 lähtien.

Kahdeksannet erityisliikunnan päivät järjestettiin Jyväskylässä 26.‒27.8.2014 ja päiville osallistui noin 250 alan asiantuntijaa. Erityisliikunnan valtakunnallisten päivien teemaseminaarien suosituksia on käytetty alan kehittämistyön perusteina. Seuraavat erityisliikunnan päivät on tarkoitus järjestää vuonna 2018.

Päivien merkitys ja tulokset

* Käynnistyneet v. 1986 neljän vuoden välein pidettävänä valtakunnallisena konferenssina – mallina IFAPA-konferenssit vuodesta 1977

* Opetusministeriö ollut alusta lähtien mukana ja ministeriö myös esittänyt päivien järjestämistä säännöllisin välein (pidetty 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 ja 2014)

* ERLI-päivät toimineet alan kokoavana koulutustapahtumana ja valtakunnallisten linjausten tekofoorumina

* Erityisliikunnan neuvottelupäiviltä ovat saaneet alkunsa useat erityisliikunnan valtakunnalliset projektit ja hankkeet – kustakin tapahtumasta tehty kehittämisesitysten listaus

* Osallistujamäärä ollut 150 - 350 osallistujaa

 

ERITYISLIIKUNNAN SYMPOSIO

Liikuntatieteellinen Seura järjestää erityisliikunnan symposion, jonka tarkoituksena on arvioida erityisliikunnan nykytilaa ja huomioida kuntien erityisliikuntatoiminnan työn tuloksia sekä luoda pohjaa työn kehittämiseksi. Lisäksi symposiossa käsitellään erityisliikunnan ja muun liikuntakulttuurin yhteistoiminnan edistämistä.

Symposio järjestään aina Erityisliikunnan päivien välivuosien aikana. Symposion tärkeä tehtävä on seurata Erityisliikunnan päivien suositusten toteutumista ja antaa saatesanoja seuraaville Erityisliikunnan päiville. Edellinen symposio järjestettiin 2.6.2016 Helsingissä. Symposiot ovat keränneet 100-120 osallistujaa.