Soveltava liikunta

Erityisryhmien liikunnalla (soveltava liikunta, erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisryhmien liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä niitä yli 65-vuotiaita henkilöitä, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.  

Erityisliikunta -käsitteestä on siirrytty käyttämään nykyisin yhä enemmän käsitettä ”soveltava liikunta”, joka on vakiintunut etenkin kansainvälisesti (Adapted Physical Activity). Erityisliikunta -käsite korostaa liikkujaa ja tämän sairaus- tai vammaperusteisia erityistarpeita, minkä voidaan katsoa eristävän yksilöä yhteisöstä. Soveltava liikunta-käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa toimintaa.

Soveltavan liikunnan piiriin kuuluu arviolta yli miljoona suomalaista eli vähintään viidennes väestöstä. Kyse on yhtä suuresta liikuntapalveluiden kohderyhmästä kuin lapset ja nuoret. Väestön ikääntymisen myötä soveltavan liikunnan palveluiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Erityisryhmien liikunnan osuus valtion liikuntabudjetista on reilut seitsemän miljoonaa euroa, mikä on noin viisi prosenttia kokonaisbudjetista. Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyistä toiminta-avustuksista erityisryhmien liikuntaa edistävien järjestöjen osuus on vajaat seitsemän prosenttia. Kuntien liikuntatoimien käyttömenoista suuntautuu suoraan erityisryhmien liikuntaan arviolta noin seitsemän miljoonaa euroa.

Ohjatussa soveltavassa liikunnassa liikkuu nykyisin arviolta noin 250 000 henkilöä. Merkittävimmät erityisryhmien liikunnan järjestäjät ovat kuntien liikuntatoimet, järjestöt, sosiaali- ja terveyshuollon laitokset sekä koulut. Vajaassa kolmanneksessa lajiliitoissa (parikymmentä liittoa) on keskitytty joko vammaiskilpaurheiluun ja/tai on sovellettu palveluja erityisryhmille. Kolmasosa lajiliitoista ei liikuta erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä lainkaan. Joka kymmenes urheiluseura järjestää erityisryhmille toimintaa.

Soveltavan liikunnan asioissa ota yhteyttä Saku Rikalaan, saku.rikala(a)lts.fi tai 010 778 6605.

Symposion materiaalisalkku on avattu.
Yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ei aina vaadi uusia resursseja. Toimintatapoja muuttamalla, asenteisiin vaikuttamalla sekä ihmisiä ja yhteistyökumppaneita osallistamalla saadaan paikallistasolla paljon edistystä aikaan.
Seminaari järjestettiin 5.11.2015 Tampereella Apuväline-messujen yhteydessä. Tapahtuma keräsi noin 60 osallistujaa, pääasiassa kuntien ja kaupunkien erityisliikunnanohjaajia, kuulemaan puheenvuoroja ja käymään keskustelua soveltavan...
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt liikuntatieteiden maisteri Toni Piispasen valtion liikuntaneuvoston suunnittelijan virkaan 1.11.2015 lukien. Piispanen siirtyy virkaan Liikuntatieteellisen Seuran koordinaattorin tehtävästä....
Seminaari järjestettiin Liikuntakeskus Pajulahdessa 19.–21.8.2015. Pohjoismaissa kahden vuoden välein järjestettävä seminaari oli nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.
Erityisryhmien liikkujien oma näkökulma ja toiveet tulisi huomioida tutkimushankkeita suunnitellessa, todettiin erityisliikunnan tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Tärkeänä pidettiin laajasti suoritettavaa inkluusion tutkimusta, josta on jo...
  Liikuntatieteellinen Seura järjestää yhteistyössä alan muiden toimijoiden kanssa soveltavan liikunnan seminaareja. Neljän vuoden välein järjestetään erityisliikunnan päivät ja välivuosina erityisliikunnan symposio. Seminaarit...
Erityisliikunnan päivien ohjelmassa on erityisliikuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita laajasti eri ikäryhmien kannalta.
Erityisliikunnan päivien blogissa Tuomas Törrönen Paralympiakomiteasta patistaa aikuisia kuuntelemaan ja osallistamaan nuoria, niin että nuoret oikeasti saisivat tehdä heidän liikuntaansa koskevia päätöksiä.
MIKSI JEPPE EI LIIKU? ”Kun ei jaksa”, ”kun ei kiinnosta”, ”kun ei ole aikaa”. Selityksiä on ja löytyy paljon. Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että me suomalaiset liikumme kunnon takia, emme...
Onko sinulle jo tuttu "Muutosta Liikkeellä! - Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020"? Haluatko kuulla niistä lisää? Toimiiko sinun kunnassasi liikuntapalveluketju saumattomasti...
Laskettelukeskuksen rinteillä vilistää laskettelijoita - osa laskee pytyssä yhdellä tai kahdella jalalla, osa käyttää apuvälineitä, osa ei. Toisaalla viiletetään laskettelukelkalla avustajan kanssa, toiset itsenäisesti.  Streetillä...
Vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti. Myös tasapainoharjoittelu on liian vähäistä. Toimenpideohjelman tavoitteena on saada liian vähän liikkuvat ikäihmiset liikkeelle....
8. Erityisliikunnan päivien suositukset julkaistiin heti päivien jälkeen ja ne on luettavissa Liikunta & Tiede -lehden numerossa 5/2014. Päiviä varten koottiin myös kattava ennakkopaketti erityisliikunnan teemoista. Materiaalit voit...