Soveltava liikunta

Soveltavalla liikunnalla (erityisliikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Soveltavan liikunnan kohderyhmänä ovat erityisesti vammaiset, pitkäaikaissairaat sekä ne yli 65-vuotiaat henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia.

Erityisliikunta -käsitteestä on siirrytty käyttämään nykyisin yhä enemmän käsitettä ”soveltava liikunta”, joka on vakiintunut etenkin kansainvälisesti (Adapted Physical Activity). Erityisliikunta -käsite korostaa liikkujaa ja tämän sairaus- tai vammaperusteisia erityistarpeita, minkä voidaan katsoa eristävän yksilöä yhteisöstä. Soveltava liikunta-käsite korostaa liikuntatoimintaa ja sen sovellettavuutta kaikille sekä kaikille avointa toimintaa.

Soveltavan liikunnan piiriin kuuluu arviolta yli miljoona suomalaista eli vähintään viidennes väestöstä. Kyse on yhtä suuresta liikuntapalveluiden kohderyhmästä kuin lapset ja nuoret. Väestön ikääntymisen myötä soveltavan liikunnan palveluiden merkitys kasvaa tulevaisuudessa.

Soveltavan liikunnan osuus valtion liikuntabudjetista on reilut seitsemän miljoonaa euroa, mikä on noin viisi prosenttia kokonaisbudjetista. Valtakunnallisille ja alueellisille liikuntajärjestöille myönnetyistä toiminta-avustuksista soveltavaa liikuntaa edistävien järjestöjen osuus on vajaat seitsemän prosenttia. Kuntien liikuntatoimien käyttömenoista suuntautuu suoraan soveltavaan liikuntaan arviolta noin seitsemän miljoonaa euroa.

Ohjatussa soveltavassa liikunnassa liikkuu nykyisin arviolta noin 250 000 henkilöä. Merkittävimmät soveltavan liikunnan järjestäjät ovat kuntien liikuntatoimet, järjestöt, sosiaali- ja terveyshuollon laitokset sekä koulut. Vajaassa kolmanneksessa lajiliitoissa (parikymmentä liittoa) on keskitytty joko vammaiskilpaurheiluun ja/tai on sovellettu palveluja erityisryhmille. Kolmasosa lajiliitoista ei liikuta erityisryhmiin kuuluvia henkilöitä lainkaan. Joka kymmenes urheiluseura järjestää erityisryhmille toimintaa.

Soveltavan liikunnan asioissa ota yhteyttä Saku Rikalaan, saku.rikala(a)lts.fi tai 010 778 6605.