Soveltava liikunta

Erityisryhmien liikunnalla (erityisliikunta, soveltava liikunta) tarkoitetaan sellaisten henkilöiden liikuntaa, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisen tilanteen vuoksi vaikea osallistua yleisesti tarjolla olevaan liikuntaan ja joiden liikunta vaatii soveltamista ja erityisosaamista. Erityisryhmien liikunnan määritelmä tarkoittaa erityisesti vammaisia, pitkäaikaissairaita sekä yli 65-vuotiaita henkilöitä. Osa iäkkäistä henkilöistä on varsin toimintakykyisiä, joten heidän kohdallaan erityisryhmiin lasketaan kuuluvaksi ne henkilöt, joiden toimintakyky on selvästi heikentynyt iän, vamman tai pitkäaikaissairauden takia. Näin ollen ikä sinänsä ei ole peruste liikunnalliselle erityispalvelulle.

Erityisliikunnassa korostuvat terveyteen ja toimintakykyyn vaikuttavat tekijät. Kullakin erityisryhmällä on jokin tietty osa-alue, johon erityisliikunnalla pyritään vaikuttamaan.

Erityisliikunta on suurimmalta osin kuntoutusta tai kuntouttavaa liikuntaa. Muita erityisliikunnan toimintamuotoja ovat erityisliikuntakasvatus, kunto- ja virkistysliikunta, kilpa- ja tulosurheilu sekä huippu-urheilu.

Soveltavan liikunnan asioissa ota yhteyttä LTS:n toimistoon toimisto(a)lts.fi, 010 778 6600.

Symposion materiaalisalkku on avattu.
Yhdenvertaisuuden edistäminen liikunnassa ei aina vaadi uusia resursseja. Toimintatapoja muuttamalla, asenteisiin vaikuttamalla sekä ihmisiä ja yhteistyökumppaneita osallistamalla saadaan paikallistasolla paljon edistystä aikaan.
Seminaari järjestettiin 5.11.2015 Tampereella Apuväline-messujen yhteydessä. Tapahtuma keräsi noin 60 osallistujaa, pääasiassa kuntien ja kaupunkien erityisliikunnanohjaajia, kuulemaan puheenvuoroja ja käymään keskustelua soveltavan...
Opetus- ja kulttuuriministeriö on nimittänyt liikuntatieteiden maisteri Toni Piispasen valtion liikuntaneuvoston suunnittelijan virkaan 1.11.2015 lukien. Piispanen siirtyy virkaan Liikuntatieteellisen Seuran koordinaattorin tehtävästä....
Seminaari järjestettiin Liikuntakeskus Pajulahdessa 19.–21.8.2015. Pohjoismaissa kahden vuoden välein järjestettävä seminaari oli nyt ensimmäistä kertaa Suomessa.
Erityisryhmien liikkujien oma näkökulma ja toiveet tulisi huomioida tutkimushankkeita suunnitellessa, todettiin erityisliikunnan tutkijatapaamisessa Jyväskylässä. Tärkeänä pidettiin laajasti suoritettavaa inkluusion tutkimusta, josta on jo...
Tehdyssä kyselyssä selvitettiin erityisliikuntapalvelujen tilannetta niissä reilussa 200 Manner-Suomen kunnassa, joissa ei ole erityisliikunnanohjaajaa.
Erityisliikunnan valtakunnallisia neuvottelupäiviä on järjestetty neljän vuoden välein opetus- ja kulttuuriministeriön, Liikuntatieteellisen Seuran ja alan keskeisten organisaatioiden yhteistyönä vuodesta 1986 lähtien.
Erityisliikunnan päivien ohjelmassa on erityisliikuntaan liittyviä ajankohtaisia asioita laajasti eri ikäryhmien kannalta.
Erityisliikunnan päivien blogissa Tuomas Törrönen Paralympiakomiteasta patistaa aikuisia kuuntelemaan ja osallistamaan nuoria, niin että nuoret oikeasti saisivat tehdä heidän liikuntaansa koskevia päätöksiä.
MIKSI JEPPE EI LIIKU? ”Kun ei jaksa”, ”kun ei kiinnosta”, ”kun ei ole aikaa”. Selityksiä on ja löytyy paljon. Eurooppalaiset tutkimukset osoittavat, että me suomalaiset liikumme kunnon takia, emme...
Onko sinulle jo tuttu "Muutosta Liikkeellä! - Valtakunnalliset yhteiset linjaukset terveyttä ja hyvinvointia edistävään liikuntaan 2020"? Haluatko kuulla niistä lisää? Toimiiko sinun kunnassasi liikuntapalveluketju saumattomasti...
Laskettelukeskuksen rinteillä vilistää laskettelijoita - osa laskee pytyssä yhdellä tai kahdella jalalla, osa käyttää apuvälineitä, osa ei. Toisaalla viiletetään laskettelukelkalla avustajan kanssa, toiset itsenäisesti.  Streetillä...
Vain muutama prosentti eläkeikäisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti. Myös tasapainoharjoittelu on liian vähäistä. Toimenpideohjelman tavoitteena on saada liian vähän liikkuvat ikäihmiset liikkeelle....
8. Erityisliikunnan päivien suositukset julkaistiin heti päivien jälkeen ja ne on luettavissa Liikunta & Tiede -lehden numerossa 5/2014. Päiviä varten koottiin myös kattava ennakkopaketti erityisliikunnan teemoista. Materiaalit voit...
EUCAPA 2014 European Federation of Adapted Physical Activity (EUFAPA) järjestää alan Euroopan kongressin “European Congress of Adapted Physical Activity (EUCAPA) 2014” Madridissa, Espanjassa, 29.9 -2.10.2014. Kongressin...