Vuosikokoukset

Liikuntatieteellisen Seuran päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. Vuosittain pidetään yksi sääntömääräinen kokous toukokuun loppuun mennessä.

 
10 § Kokouskutsu
 
Sääntömääräisten kokousten ajasta, paikasta ja esille tulevista asioista ilmoitetaan yhdistyksen jäsenille vähintään 14 päivää ennen kokousta Liikunta & Tiede -lehdessä tai jäsenkirjeessä sekä yhdistyksen kotisivuilla. Yhdistyksen jäsenen, joka haluaa saada jonkin asian yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen esitys hallitukselle yksi kuukausi ennen kokousta.
 
Kokouskutsu julkaistaan  Liikunta & Tiede -lehdessä sekä tällä sivulla.
 

Tiedostot

(application/pdf - 189.54 Kt)
(application/pdf - 343.74 Kt)
(application/pdf - 191.98 Kt)
(application/pdf - 101.21 Kt)
(application/pdf - 187.85 Kt)
(application/pdf - 127.63 Kt)
(application/pdf - 90.22 Kt)
(application/pdf - 357.88 Kt)
(application/pdf - 223.34 Kt)
(application/pdf - 212.29 Kt)
(application/pdf - 495.01 Kt)
(application/pdf - 190.83 Kt)