Työryhmät

TYÖVALIOKUNTA 2017 (31.8.2017 asti)
Taru Lintunen, professori, Jyväskylän yliopisto (pj.)
Lasse Mikkelsson, rehtori, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola (varapj.)
Annukka Alapappila, liikunta-asiantuntija, Suomen Sydänliitto ry, Helsinki
Kari Kalliokoski, akatemiatutkija, PET-keskus, Turun yliopisto, Turku
Kari L. Keskinen, esittelijä/sihteeri, pääsihteeri, Liikuntatieteellinen Seura
 
LIIKUNTA & TIEDE -LEHTI 
Toimituskunta 2017
Kari Kalliokoski, akatemiatutkija, Turun yliopisto  (vast.päätoim. pj)
Lehtori Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos
Arto Hautala, tutkija, Oulun yliopisto, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Mikko Julin, lehtori, Laurea AMK, Sosiaali- terveys- ja liikuntatieteiden laitos
Kari L. Keskinen, pääsihteeri, Liikuntatieteellinen Seura ry
Markku Ojanen, emeritusprofessori, psykologian laitos, Tampereen yliopisto
Sanna Palomäki, lehtori, Jyväskylän yliopisto,liikuntakasvatuksen laitos (LIITO ry:n edustaja)
Eila Ruuskanen-Himma, viestintäjohtaja, Suomen Mielenterveysseura ry
Mikko Salasuo, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura ry
Timo Ståhl, kehittämispäällikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos
Jukka Tiikkaja, koulutusohjelmajohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Leena Nieminen, toimituspäällikkö, Liikuntatieteellinen Seura ry,
 
Tutkimusliitteen toimitusryhmä 2017
Kari Kalliokoski, akatemiatutkija, valtakunnallinen PET- keskus, Turun yliopisto  (vast.päätoim. pj)
Päivi Atjonen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Hannu Itkonen, professori, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos
Kari Keskinen, pääsihteeri Liikuntatieteellinen Seura ry
Lauri Laakso, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos
Jouko Kokkonen, erikoistutkija, Liikuntatieteellinen Seura ry (siht.)
 
Soveltavan liikunnan koulutus- ja tutkimustyöryhmä
Toni Piispanen, suunnittelija, opetus- ja kulttuuriministeriö, työryhmän puheenjohtaja
Piritta Asunta, yliopistonopettaja, Jyväskylän yliopisto
Kaisu Mononen, erikoistutkija, Kilpa-ja huippu-urheilun tutkimuskeskus
Taina Rantanen, johtaja, Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto
Virpi Remahl, liikunnanopettaja, soveltavan liikunnan asiantuntija, Liikuntakeskus Pajulahti
Tommi Yläkangas, toiminnanjohtaja, Soveltava Liikunta SoveLi ry
Pauli Rintala, professori, Jyväskylän yliopisto
Aija Saari, tutkimuspäällikkö, Suomen Vammaisurheilu ja - liikunta VAU ry
Päivi Topo, johtaja, Ikäinstituutti
Erwin Borremans, lehtori, Keskuspuiston ammattiopisto
Saku Rikala, liikuntatieteen erityisasiantuntija, Liikuntatieteellinen Seura (siht.)