Työryhmät ja valiokunnat

TYÖVALIOKUNTA 2016
Taru Lintunen, professori, Jyväskylän yliopisto (pj.)
Lasse Mikkelsson, rehtori, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola (varapj.)
Reijo Häyrinen, toiminnanjohtaja, Suomen Liikunnan Ammattilaiset ry, Lahti
Raija Korpelainen, professori, Oulun diakonissalaitos, Oulu
Kari L. Keskinen, sihteeri, pääsihteeri
 
 
LIIKUNTA & TIEDE -LEHTI 
Toimituskunta 2017
Kari Kalliokoski, akatemiatutkija, Turun yliopisto  (vast.päätoim. pj)
Lehtori Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos
Arto Hautala, tutkija, Oulun yliopisto, tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta
Mikko Julin, lehtori, Laurea AMK, Sosiaali- terveys- ja liikuntatieteiden laitos
Kari L. Keskinen, pääsihteeri, Liikuntatieteellinen Seura ry
Markku Ojanen, emeritusprofessori, psykologian laitos, Tampereen yliopisto
Sanna Palomäki, lehtori, Jyväskylän yliopisto,liikuntakasvatuksen laitos (LIITO ry:n edustaja)
Eila Ruuskanen-Himma, viestintäjohtaja, Suomen Mielenterveysseura ry
Mikko Salasuo, tutkija, Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura ry
Timo Ståhl, kehittämispäällikkö, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos
Jukka Tiikkaja, koulutusohjelmajohtaja, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Leena Nieminen, toimituspäällikkö, Liikuntatieteellinen Seura ry,
 
Tutkimusliitteen toimitusryhmä 2017
Kari Kalliokoski, akatemiatutkija, valtakunnallinen PET- keskus, Turun yliopisto  (vast.päätoim. pj)
Päivi Atjonen, professori, Itä-Suomen yliopisto
Hannu Itkonen, professori, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos
Kari Keskinen, pääsihteeri Liikuntatieteellinen Seura ry
Lauri Laakso, emeritusprofessori, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos
Jouko Kokkonen, erikoistutkija, Liikuntatieteellinen Seura ry (siht.)
 
Kuntotestauspäivien järjestelytoimikunta
Juha Ahtiainen, Jyväskylän yliopisto, puheenjohtaja
Liikuntalääketieteen päivien järjestelytoimikunta
Kai Savonen, Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos, puheenjohtaja