Liikuntatieteellisen Seuran hallitus 2017-2018 (31.8.2018 asti)

Puheenjohtaja
professori Mikael Fogelholm, Helsingin yliopisto
mikael.fogelholm[at]helsinki.fi
 
Varapuheenjohtaja
liikunta-asiantuntija Annukka Alapappila, Suomen Sydänliitto ry
annukka.alapappila[at]sydanliitto.fi
 
Jäsenet ja varajäsenet
 
lehtori Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen tiedekunta
terhi.huovinen[at]jyu.fi
varajäsen  Heli Hämäläinen
heli.h.hamalainen[at]gmail.com
 
palvelujohtaja Kaisu Kaikkonen, Oulun Diakonissalaitos
kaisu.kaikkonen[at]odl.fi
varajäsen ylilääkäri Tiina Nylander, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka
tiina.nylander[at]odl.fi
 
akatemiatutkija Kari Kalliokoski, PET-keskus, Turun yliopisto, Turku
Kari.Kalliokoski[at]tyks.fi
varajäsen lehtori Mikko Julin, Laurea ammattikorkeakoulu
mikko.julin[at]laurea.fi
 
kehittämisasiantuntija Katri Partanen, Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry, Helsinki
katri.partanen[at]suomenfysioterapeutit.fi
varajäsen Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Aija Rautio, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri, Strategiayksikkö
aija.rautio[at]eksote.fi
 
jatko-opiskelija Ilkka Haapea, Itä-Suomen yliopisto
ilkka.haapea[at]vierumaki.fi
 
yhteyspäällikkö Taina Korell, Helsingin kaupunki
taina.korell[at]hel.fi
 
yliopettaja Jarmo Perttunen, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere
jarmo.perttunen[at]tamk.fi
 
erityisasiantuntija Ari-pekka Rauttola, Työterveyslaitos
ari-pekka.rauttola[at]ttl.fi
 
lehtori Topi Taskinen, ammattikorkeakoulu Arcada
topi.taskinet[at]arcada.fi
 
 
Opiskelijaedustajat
Ilmari Eskola, Jyväskylän yliopisto
Janina Mäkinen, Jyväskylän yliopisto