Liikuntatieteellisen Seuran hallitus 2017

Puheenjohtaja
Taru Lintunen, professori, Jyväskylän yliopisto, liikuntatieteiden laitos, Jyväskylä
taru.lintunen[at]jyu.fi
 
Varapuheenjohtaja
Lasse Mikkelsson, rehtori, Liikuntakeskus Pajulahti, Nastola
lasse.mikkelsson[at]pajulahti.com
 
Jäsenet ja varajäsenet
Kimmo Siltanen, liikunnanopettaja, emeritus, Porvoo
coach.kimotto[at]gmail.com
varajäsen erityisasiantuntija Hilkka Laitinen, Valo, Valtakunnallinen liikunta- ja urheiluorganisaatio ry, Helsinki, hilkka.laitinen[at]valo.fi
 
Jarmo Perttunen, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu, Tampere
jarmo.perttunen[at]tamk.fi
varajäsen Topi Taskinen, lehtori, ammattikorkeakoulu Arcada
taskinet[at]arcada.fi
 
Katri Partanen, kehittämisasiantuntija, Suomen Fysioterapeutit – Finlands Fysioterapeuter ry, Helsinki
katri.partanen[at]suomenfysioterapeutit.fi
varajäsen liikuntapalvelupäällikkö Aija Rautio, Lappeenrannan kaupunki/ Liikuntatoimi
aija.rautio[at]lappeenranta.fi
 
Taija Juutinen, professori, Jyväskylän yliopisto, liikuntabiologian laitos, Jyväskylä
taija.finni[at]jyu.fi
varajäsen Ilkka Haapea, jatko-opiskelija, Itä-Suomen yliopisto
ilkka.haapea[at]vierumaki.fi
 

Kari Kalliokoski, akatemiatutkija, PET-keskus, Turun yliopisto, Turku

Kari.Kalliokoski[at]tyks.fi
varajäsen lehtori Mikko Julin, Laurea ammattikorkeakoulu
mikko.julin[at]laurea.fi
 
Annukka Alapappila, liikunta-asiantuntija, Suomen Sydänliitto ry, Helsinki annukka.alapappila[at]sydanliitto.fi
varajäsen Taina Korell, yhteyspäällikkö, Helsingin kaupunki
taina.korell[at]hel.fi
 
lehtori Terhi Huovinen, Jyväskylän yliopisto, liikuntakasvatuksen laitos
terhi.huovinen[at]jyu.fi
varajäsen  Heli Hämäläinen, liikunnanopettaja, Mainingin koulu, Espoo
heli.h.hamalainen[at]espoo.fi
 
palvelujohtaja Kaisu Kaikkonen, Oulun Diakonissalaitos
kaisu.kaikkonen[at]odl.fi
varajäsen ylilääkäri Tiina Nylander, Oulun Diakonissalaitos, Liikuntaklinikka
tiina.nylander[at]odl.fi
 
Opiskelijaedustaja
 
Ville Kallinen, Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä
ville.a.kallinen[at]kihu.fi