Articles | Home | Blog | Dissertations | Personnel | Editorial | News | Actors in Sport Sciences | 34. Oulun liikuntalääketieteen päivät | Aiheita ja Arvioita | Liikuntatieteen päivät 2015 | Liikuntatieteen päivät 2017 luennoitsijat | Neljän tien risteyksessä - liikuntapolitiikan tulevaisuusvaihtoehdot | Onko tutkitulla tiedolla virkaa politiikassa?
Full version

Liikuntatieteellinen Seura

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) valmistelee yhdessä valtion liikuntaneuvoston (VLN) kanssa ”Liikunnan tiedolla johtamisen suunta-asiakirjaa”, jonka toivotaan...
Liikuntatieteen päivien 2017 rinnakkaisissa teemasessioissa käsitellään ajankohtaisia liikuntakulttuurin kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Torstain toisissa sessioissa (...
Tervetuloa Liikuntatieteen päiville esittelemään uutta tutkimusta ja osallistumaan tutkimuskilpailuun. Abstraktien jättö ja osallistuminen kilpailuun päättyvät 26.5.2017.
Tietoisuus ja ymmärrys soveltavasta liikunnasta ovat lisääntyneet. Alan haasteina esille nousevat edelleen vähäiset resurssit, asenteet ja inkluusio. Tulevaisuudessa tarvitaan...
Tervetuloa kaikki liikunta- ja terveysalan toimijat näytteilleasettajaksi Liikuntatieteen päiville Jyväskylän yliopiston Liikunnalle 30.8.–1.9.2017.
Liikuntatutkimuksessa tarvitaan jatkossakin eri väestö- ja vähemmistöryhmiin kohdennettuja tutkimuksia, mutta myös yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo-periaatteiden sisällyttämistä...
Liikuntatieteen päivien 2017 rinnakkaisissa teemasessioissa käsitellään ajankohtaisia liikuntakulttuurin kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Torstain ensimmäisissä...
Seuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa sekä hallituksen kokouksessa 27.4. valittiin Seuralle uusi johto.
FÉDÉRATION INTERNATIONALE D´ÉDUCATION PHYSIQUE (FIEP) järjestää kansainvälisen kongressin Luxembourgissa 13.-16.9 2017. Lisätietoa täältä
Yhä useampi vammainen nuori osallistuu urheiluseuratoimintaan. Myös suosituksen mukaisesti liikkuvien nuorten osuus on kasvussa. Noin kuudesosalla peruskoulua käyvistä nuorista...
Liikuntatieteen päivillä 2017 juhlitaan 100-vuotiasta Suomea esittelemällä suomalaisen liikuntatutkimuksen kirjoa. Tutustu päivien ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!
Suomessa urheiltiin vuonna 1917 vilusta ja nälästä huolimatta enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ensimmäisiä uimahallejakin suunniteltiin vakavasti jo ainakin Helsinkiin,...
OKM:n raportti: harrastaminen kannattaa aina. Tutkijat: ei ole pakko harrastaa. Keskustelua harrastamisesta on syytä jatkaa, päättelee Teijo Pyykkönen blogissaan.
Mittausteknologiassa kisaavat hyöty ja huvi, kirjoittaa Teijo Pyykkönen blogissaan.
Liikuntatieteen päivien 2017 ulkomaisiksi pääluennoitsijoiksi on kutsuttu professorit Stephen Harridge, Peter Krustrup ja Glyn C. Roberts. Harridge luo esitelmässään katsauksen...
Liikuntatieteen päivien 2017 kotimaisiksi pääluennoitsijoiksi on kutsuttu professorit Taina Rantanen, Marketta Kyttä ja Sarianna Sipilä. Rantanen luennoi päivillä aktiivisesta...
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vajaat kaksi miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Avustusta sai 52 hanketta,...
Kahdeksansilla Erityisliikunnan päivillä 2014 annettiin perinteiseen tapaan suosituksia soveltavan liikunnan kehittämistyölle. Erityisliikunnan päivien puolivälin rajapyykki on jo...
Mikseivät ulkoilu- ja virkistysalueet ole erityisessä suojeluksessa, kysyy Teijo Pyykkönen blogissaan.
Siirtymiä-julkaisussa Hannu Itkonen ja Seppo Knuuttila tunnistavat mediatekstien pohjalta 13 erilaista polkua urheilukentiltä elämänkentille.
Liikuntatieteen päivät 2017 järjestetään Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylässä 30.8.–1.9.2017.  Kutsumme päiville kaikki liikuntatieteen tekijät...
Varhaiskasvatuksen ja koululiikunnan suunnittelussa tulisi lajien, taitojen ja liikuntamuotojen rinnalla miettiä sitä, millaisen liikunnallisen kokemusmaailman se oppilaille...
Säännöllinen liikunta, hyvä kestävyyskunto ja hyvät motoriset taidot ovat tärkeitä tekijöitä koulumenestyksen kannalta. Liikunnan tehokas hyödyntäminen elinikäisen oppimisen...
Muun muassa tätä pyrimme LTS:ssa selvittämään keväällä 2017 julkaistavassa yhteenvedossa liikunnan tutkijoista ja muista asiantuntijoista. Yhteenvedossa asiantuntijuutta...
Valtion liikuntahallinto sijoitti 20 miljoonaa euroa liikunnan kehittämishankkeisiin vuonna 2016. Keille hankeavustukset menevät ja keiden liikuntaa niillä kehitetään?
Soveltavan liikunnan tutkimus on edelleen vähäistä, mutta monipuolista. Tiiviimpi yhteistyö niin kansallisen kuin kansainvälisen tutkijayhteisön ja lähialojen, kuten kuntoutuksen...
Back to navigation