Liikuntalääketieteen keskukset

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikuntalääketieteen keskuksia. Niiden tehtävänä on liikuntalääketieteellisen tutkimuksen tekeminen, liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutus yhdessä yliopistojen kanssa, koulutus- ja viestintä sekä alueellinen palvelutoiminta.

 

Keskukset ovat:

  • Helsingin Urheilulääkäriasema
  • Kuopion Liikuntalääketieteen tutkimuskeskus
  • Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka Oulun Diakonissalaitoksella
  • Paavo Nurmi –keskus Turussa
  • Tampereen Urheilulääkäriasema

Liikuntalääketieteen keskukset vastaavat yhteistyössä eri yliopistojen kanssa liikuntalääketieteen erikoistumiskoulutuksesta Suomessa. Erikoistuvat lääkärit työskentelevät erikoistumiseen liittyen kolme vuotta eri keskuksissa. Keskusten tärkeänä tehtävänä on myös tieteellisen jatkokoulutuksen järjestäminen tutkimusprojektien yhteydessä ja osana erikoislääkärikoulutusta.

Kaikki keskukset ovat verkostoituneet tutkimustyön ja erikoistumiskoulutuksen osalta paikkakuntansa yliopistoihin, yliopistosairaaloihin ja oman tutkimusalansa mukaisesti kansainvälisiin tutkimusyksiköihin sekä palvelujen osalta kunnallisiin terveys- ja liikuntatoimiin. Kaikki yksiköt järjestävät joko kansallisia tai kansainvälisiä seminaareja liikuntalääketieteen alueelta. Lisäksi kaikilla keskuksilla on yhteistyöhankkeena valtakunnallisten Liikuntalääketieteen päivien järjestäminen Liikuntatieteellisen Seuran ja Opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa.

Keskusten palvelutoiminta kattaa erikoislääkäritason palveluja alueellisesti. Yhteistyöverkosto kattaa myös laboratoriopalvelut. Liikunnan harrastuksen kasvu on lisännyt terveydenhuollossa alan erityisosaamisen tarvetta. Keskukset osallistuvat myös antidoping-työhön sekä testauksien että valistuksen osalta.
 

Helsingin urheilulääkäriasema
Urheilulääketieteen säätiö
Alppikatu 2
00530 Helsinki
www.hula.fi

Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitos
Haapaniementie 16
70110 Kuopio

Oulun liikuntalääketieteellinen klinikka
Kajaaninkatu 17
90100 Oulu
http://www.odl.fi > liikuntaklinikka

Paavo Nurmi -keskus
Kiinamyllynkatu 10
20520 Turku
http://www.pnk.fi

Tampereen Urheilulääkäriasema
Kaupinpuistonkatu 1
33500 Tampere
http://www.ukkinstituutti.fi