Kuntotestauksen hyvät käytännöt - Kymmenen askelta laadukkaaseen testaamiseen

Kuntotestaus on vakiintunut osaksi liikunta- ja terveyspalveluita. Toimintamallit ovat kuitenkin edelleen kirjavia ja siksi yhteisiä pelisääntöjä tarvitaan. Toukokuussa 2010 valmistuneet kuntotestauksen hyvät käytännöt ohjaavat laadukkaan kuntotestaamisen suunnitteluun ja toteutukseen.
Kuntotestauksen hyvät käytännöt on yleisluontoinen kymmenkohtainen ohje ja se on tarkoitettu otettavaksi käyttöön kaikissa testaustoimintaa harjoittavissa yhteisöissä.
 
Hankkeessa on laadittu kymmenen suositusta, jotka kattavat koko kuntotestausprosessin. Suositukset kohdistuvat toiminnan turvallisuuteen, eettisyyteen, koulutukseen, testausprosessiin, tietojen tallennukseen ja välitykseen sekä laadunhallintaan.
 
Alan suomalaisten asiantuntijoiden laatimien suositusten tavoitteena on kannustaa laadukkaan kuntotestaustoiminnan toteuttamiseen terveydenhuollon ja/tai liikunta-alan palveluna. Suositukset tukevat alan päätöksentekoa, koulutusta, suunnittelua, toteutusta, seurantaa ja testauksen laadun kehittämistä. Hyvien käytäntöjen tavoitteena on myös auttaa asiakkaita vaatimaan laadukasta kuntotestauspalvelua.
 
Suositukset pohjautuvat Liikuntatieteellisessä Seurassa toteutetun Kuntotestauksen laadun kehittäminen -hankkeen (2004-2007) tuloksiin.

Kuntotestauksen hyvät käytännöt -asiakirjan (pdf) ja Liikunta & Tiede -lehden artikkelin (pdf) aiheesta löydät sivun alasosan liitteistä.

Lisätietoja:
Koordinaattori Jonne Kamsula
jonne.kamsula(a)lts.fi