Tervetuloa esittelemään tutkimuksia, hankkeita tai hyviä käytäntöjä Soveltavan liikunnan päiville!

 

Soveltavan liikunnan päiville 2018 toivotaan esiteltäväksi soveltavaan liikuntaan, terveyttä edistävään liikuntaan, (liikunnalliseen) kuntoutukseen tai vammaisurheiluun liittyviä tutkimuksia, kehittämishankkeita tai hyviä käytäntöjä.

Esitykset voivat olla joko tieteellisiä/tutkimuksellisia, käytännöllisiä/ammatillisia tai kehittämishankkeiden tuloksia esitteleviä. Esityksille on varattu päivillä erillinen suullinen esittelyaika keskiviikkona 22.8.2018 klo 09.00–10.00. Jokaiselle esitykselle varataan neljän minuutin esitysaika sekä kaksi minuuttia aikaa kysymyksille ja keskustelulle. Esitysten tiivistelmät julkaistaan myös päivien sähköisessä materiaalissa tapahtuman verkkosivuilla. Tarvittaessa esitykset jaetaan rinnakkaisiin sessioihin.

Esitelmä voi perustua soveltavaan liikuntaan, terveyttä edistävään liikuntaan, (liikunnalliseen) kuntoutukseen tai vammaisurheiluun liittyvään

 1. tutkimukseen, joka on julkaistu vuoden 2015 jälkeen, lähetetty julkaistavaksi tai tarkoitus lähettää julkaistavaksi tai
 2. AMK:n opinnäytetyöhön, pro gradu -tutkielmaan, lisensiaatti- tai väitöskirjaan tai muuhun vastaavan tasoiseen opinnäytetyöhön tai
 3. kehittämishankkeen tuloksiin tai omassa työssä syntyneeseen todennettuun hyvään käytäntöön.

Esitysten tiivistelmät (ohjeet kirjoitukseen alempana) tulee jättää perjantaihin 8.6.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostitse saku.rikala@lts.fi.

Esitykset hyväksyy päivien ohjelmatyöryhmä. Esityksen hyväksymisestä ilmoitetaan lähettäjälle viimeistään perjantaina 15.6.2018.

 

ESITYKSEN TIIVISTELMIEN KIRJOITUSOHJEET

Esityksestä tulee kirjoittaa ensin tiivistelmä, johon toivotaan sisällytettäväksi seuraavat tiedot:

 • Tekijä(t)
 • Taustaorganisaatio(t), jota tekijä(t) edustaa/edustavat
 • Esityksen otsikko (ePosterin nimi)
 • Esityksen aihetta kuvaavat asiasanat (2–5 kpl)

Varsinaisessa tekstissä esitellään tutkimuksen/kehittämishankkeen/hyvän käytännön (1) tausta, (2) menetelmät/toimenpiteet, (3) tulokset ja (4) johtopäätökset. Suositus tiivistelmän pituudelle on noin 3500 merkkiä. Esityksen esittäjän toivotaan olevan tiivistelmän ensimmäinen kirjoittaja.

 

ePOSTER-OHJEET

Hyväksytystä esityksestä esittäjä tekee päiville ePoster-esityksen, joka perustuu lähetettyyn tiivistelmään. Esitys tehdään PowerPointilla tai vastaavalla ohjelmalla ja se esitetään suullisesti Soveltavan liikunnan päivillä esityksille varatussa sessiossa tai tarvittaessa rinnakkaisissa sessioissa.

Seuraavassa ohjeet ePosterin tekoon. Ohjeet soveltuvat parhaiten PowerPoint-ohjelmalle, mutta toimivat muissa vastaavissa ohjelmissa.

 • Käytä PowerPoint 2003 tai uudempaa versiota.
 • ePoster-esityksen diamäärää ei ole rajoitettu, mutta suositus on 1‒4 diaa, jotta esityksen ehtii esittämään neljässä minuutissa. Dian suunta on vaaka.
 •  ePosterin tiedostokoko korkeintaan 2 MB
 •  Varmista, että taustan ja tekstin välillä on riittävän suuri kontrasti. Älä kirjoita dioja liian täyteen tekstiä ja vältä pientä fonttia tai liian pieniä kuvia.
 • Animaatiot ja videot ovat sallittuja, mutta järjestäjä ei vastaa niiden toimivuudesta esityskoneella.
 • Tallenna posteri PDF-muotoon ennen lähettämistä järjestäjille.

ePoster-esitykset tulee jättää keskiviikkoon 15.8.2018 klo 16.00 mennessä sähköpostitse saku.rikala@lts.fi.

 
Lisätietoja:
Saku Rikala
Liikuntatieteellinen Seura ry
saku.rikala@lts.fi tai puh. 010 778 6605