Istumisen vähentäminen kannattaa

Artikkeli julkaistu lehdessä: 
Liikunta & Tiede 1.2017
Artikkeli alkaa sivulta: 
36

Päivittäisen istumisajan tiedetään olevan yhteydessä kasvaneisiin terveysriskeihin, vaikka liikuntasuositukset muuten täyttyisivät. Jo hyvin pieni istumisen vähentäminen vaikuttaa ehkäisevän epäedullisia muutoksia, kirjoittaa tutkija Arto Pesola Liikunta & Tiede lehdessä.

 

Jo istumista vähentämällä voi vähentää lihasten päivittäistä passiivisuutta. Tuoreen väitöstutkimuksen mukaan liikkumattoman ajan pienikin vähentäminen seurantavuoden aikana näytti olevan riittävää ylläpitämään painoa ja lihasmassaa, sekä parantamaan joitain kardiometabolisia muuttujia itsenäisesti, riippumatta tutkittavien keski- tai kovatehoisesta aktiivisuudesta tai energiansaannista.

Väestötasolla istumismäärät ovat korkeita ja istuminen lisääntyy ikääntymisen myötä. Siksi jo istumiseen kuluvan ajan lisääntymisen torjuminen saattaa olla sekä tehokas että saavutettavissa oleva toimi. 

Istumisen terveysriskejä selvittävien tutkimusten määrä on kasvanut räjähdysmäisesti viime vuosikymmenten aikana. Tämän tutkimuksen tulokset tukivat hypoteesiä nimenomaan lihasten passiivisuuden haitallisuudesta.  

Kyse ei ole mustavalkoisesti istumisen kieltämisestä tai vaihtamisesta seisomiseen. Pitkäaikainen seisominen ei ole myöskään hyväksi, vaan usein lepohetki istuen tai kävellen on paikallaan. Tärkeintä on asentojen vaihtelu mielekkäällä ja omaan arkeen sopivalla tavalla. Koska kuntoliikunnan harrastamisen hyödyt ovat kiistattomat ja suuremmat verrattuna pelkkään arkiaktiivisuuteen, tulee fyysisesti aktiivisesta elämästä puhuttaessa muistaa koko aktiivisuuden kirjo istumisen vähentämisestä liikunnan lisäämiseen.

>>> lue koko artikkeli, PF ohessa

 

Tiedostot

(application/pdf - 197.23 Kt)

Anna palautetta

Voit antaa palautetta Liikunta & Tiede -lehden artikkeleista.