Biohakkeri seuraa hyvinvointinsa osatekijöitä teknologian avulla

Artikkeli julkaistu lehdessä: 
Liikunta & Tiede 5.2015
Kirjoittaja: 
Ville Vesterinen
Artikkeli alkaa sivulta: 
37

Biohakkeri seuraa fyysistä aktiivisuuttaan, ravitsemustaan, riittävää palautumista ja työn ja muiden stressitekijöiden hallintaa hyvinvointinsa lisäämiseksi.

Huippu-urheilussa testejä ja mittaamista on käytetty valmennuksen optimoimisessa pitkään, kirjoittaa tutkija Ville Vesterinen Liikunta & Tiede -lehdessä. 

Oman elämänsä biohakkeri suhtautuu kehoonsa monimutkaisena systeeminä ja kohdistaa sen toimintaan erilaisiin hypoteeseihin perustuvia interventioita. Biohakkerointiin yhdistetään usein myös itsensä mittaaminen. Biohakkerit haluavat parantaa omaa hyvinvointiaan, terveyttään ja fyysistä suorituskykyään nykyteknologian avustuksella.

Biohakkerointi -liike on lähtöisin Yhdysvalloista vuosilta 2007-2009. Silloin itsensä mittaamisesta (engl. quantified self) tuli - älypuhelimien ja niiden sovelluksien kehityksen myötä - kasvava trendi Piilaakson teknologiaeliitin keskuudessa. Itsensä mittaaja saattoi seurata tehtyjä työtunteja, nukkumiseen käytettyä aikaa tai käveltyjä askeleita.

Nykyteknologian ja älypuhelinsovellusten avulla voidaan mitata lukuisia elimistön toimintoja nopeasti, vaivattomasti ja yhä luotettavammin.

Urheiluympäristössä käytäntö tuttu, käsite uusi.

Urheiluympäristössä biohakkerointi on käsitteenä vieras. Sen sijaan harjoittelun vaikutusta elimistöön ja fyysiseen kuntoon seurataan yleisesti kaikissa lajeissa. Lajisuoritukseen vaikuttavien osatekijöiden ja ominaisuuksien kehittymistä voidaan seurata eri testien avulla.

Systemaattisella seurannalla on mahdollista saada tietoa elimistön vasteista harjoitteluun ja ohjata sekä harjoittelua että palautumisen tukitoimia siten, että harjoittelu on tuottavampaa.

Biohakkerointi ja urheilijoiden harjoitustilan seuranta on käytännössä samaa toimintaa. Elimistöstä mitattujen toimintojen perusteella voidaan tulkita, miten elintapoja tai harjoittelua tulisi muuttaa paremman terveystilan tai suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Mittaustuloksia elimistön eri toiminnoista on saatavilla nykyteknologian ja älypuhelinsovelluksien avulla vaivattomasti, nopeasti ja luotettavasti. Haasteita aiheuttaa mittaustulosten tulkinta.  Siihen eivät monenkaan nykysovelluksen automaattiset tulkinnat sellaisenaan vielä riitä. Tavalliselle kuntoilijalle voi olla haasteellista valita mittareista ja sovelluksista ne, joilla hän parhaiten voi päivittää ja edistää terveyttään tai suorituskykyään.

Yksistään itsensä mittaaminen ei edistä terveyttä eikä fyysistä suorituskykyä.  Mittaustuloksien tulee johtaa muutoksiin elintavoissa tai harjoittelussa. Ja mikäli elämä on pelkkää mittaamista, saattavat suuremmat asiakokonaisuudet ja oleelliset asiat unohtua loppumattoman numerodatan lumoissa.

Biohakkerointi -liikkeen piirissä uskotaan vahvaan tulevaisuuteen niin liiketoiminnan kuin lääketieteenkin alalla. Tutkimuksen selvitettäväksi jää realisoituvatko biohakkeroinnin mahdollisuudet parempana hyvinvointina ja kehittyneenä suorituskykynä ja kuinka pysyviä vaikutuksia sillä mahdollisesti saadaan aikaan.

 

 

>>> lue koko artikkeli, pdf ohessa

Tiedostot

(application/pdf - 2.51 MT)
Biohakkeri seuraa hyvinvointiaan teknologian avulla

Anna palautetta

Voit antaa palautetta Liikunta & Tiede -lehden artikkeleista.