Julkaisut

Liikuntatieteellinen Seura julkaisee liikuntatietoa yhden aikakauslehden ja kolmen sarjan kautta:

• Liikunta & Tiede -lehti julkaisee yleistajuisia artikkeleita sekä vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia.

• Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu -sarjassa ilmestyy ensisijaisesti käsi- ja oppikirjoja.

• Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarjassa julkaistaan ajankohtaisia ja kantaaottavia raportteja.

• Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa ilmestyy seuran tutkimus- ja selvityshankkeiden tuottamia raportteja.

LIIKUNTA & TIEDE on luettavissa myös näköislehtenä verkossa. Näköislehteä voivat lukea tilaajat ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenet osoitteessa https://lehti.lts.fi.

 

MYYTÄVÄT SARJAT LÖYTYVÄT OHESTA:

Tilaa JULKAISUSARJAN kirjoja

Tilaa IMPULSSEJA

Tilaa TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

 

 

LIIKUNTA & TIEDE -lehteen tarjottavien tutkimusartikkeleiden kevään viimeinen jättöpäivä on 29.3.2018.
LIIKUNTA & TIEDE -lehti julkaisee vertaisarvioituja suomenkielisiä tutkimusartikkeleitatutkimusartikkeliliitteessä ja lehden internetsivuilla (www.lts.fi). Käsikirjoituksia otetaan arviointiprosessiin kaksi kertaa vuodessa. Vuonna 2018...
Siirtymiä-julkaisussa Hannu Itkonen ja Seppo Knuuttila tunnistavat mediatekstien pohjalta 13 erilaista polkua urheilukentiltä elämänkentille.
Kun liikunnan eri sektorien toimijat kokoontuivat yhteen, syntyi välillä värikästä keskustelua siitä, mitä on hyvä hallintotapa liikunta-alalla. Vuoropuhelua käytiin sujuvasti toimijuuden eri tasoissa ja keskeiset teemat löytyivät nopeasti...
Hyvän hallintotavan vaalimisella on positiivisia seurauksia liikuntakentän toiminnalle. Hyvä hallintotapa lisää yhteisten menettelytapojen myötä niin toimijoiden sitoutumista liikuntakentän yhteisiin tavoitteisiin kuin kansalaisten...