Julkaisut

Liikuntatieteellinen Seura julkaisee liikuntatietoa yhden aikakauslehden ja kolmen sarjan kautta:

• Liikunta & Tiede -lehti julkaisee yleistajuisia artikkeleita sekä vertaisarvioituja alkuperäistutkimuksia.

• Liikuntatieteellisen Seuran julkaisu -sarjassa ilmestyy ensisijaisesti käsi- ja oppikirjoja.

• Liikuntatieteellisen Seuran Impulssi -sarjassa julkaistaan ajankohtaisia ja kantaaottavia raportteja.

• Liikuntatieteellisen Seuran tutkimuksia ja selvityksiä -sarjassa ilmestyy seuran tutkimus- ja selvityshankkeiden tuottamia raportteja.

LIIKUNTA & TIEDE on luettavissa numerosta 1/2015 lähtien myös näköislehtenä verkossa. Näköislehteä voivat lukea tilaajat ja Liikuntatieteellisen Seuran jäsenet osoitteessa https://lehti.lts.fi.

 

MYYTÄVÄT SARJAT LÖYTYVÄT OHESTA:

Tilaa JULKAISUSARJAN kirjoja

Tilaa IMPULSSEJA

Tilaa TUTKIMUKSIA JA SELVITYKSIÄ

LIIKUNTA & TIEDE -lehti julkaisee tieteelliseen asiantuntija-arviointiin perustuvia suomenkielisiä tutkimusartikkeleita. Käsikirjoituksia otetaan arvioitiprosessiin kaksi kertaa vuodessa. Kevään määräaika on 31.3.2017 ja syksyn 29.9....
Siirtymiä-julkaisussa Hannu Itkonen ja Seppo Knuuttila tunnistavat mediatekstien pohjalta 13 erilaista polkua urheilukentiltä elämänkentille.
Kun liikunnan eri sektorien toimijat kokoontuivat yhteen, syntyi välillä värikästä keskustelua siitä, mitä on hyvä hallintotapa liikunta-alalla. Vuoropuhelua käytiin sujuvasti toimijuuden eri tasoissa ja keskeiset teemat löytyivät nopeasti...
Hyvän hallintotavan vaalimisella on positiivisia seurauksia liikuntakentän toiminnalle. Hyvä hallintotapa lisää yhteisten menettelytapojen myötä niin toimijoiden sitoutumista liikuntakentän yhteisiin tavoitteisiin kuin kansalaisten...