”Arvoisa yleisö, pyydän anteeksi tutkimustulostani”

Liikuntatutkijoita hämmentävät odotukset yhteiskunnallisesta perustelusta.

Blogi • Teijo Pyykkönen / LTS • 11.9.2017

”Liikunta on terveyttä.” Siinä aikamme yhteiskunnallinen perustelu liikunnalle. Alan hallinnossa ja järjestöissä hallitaan terveyspainotteinen liikuntapuhe. Liikunnan tutkijoille politiikkapuhe on vaikeampaa, sillä tieteessä etsitään totuutta, ei valitun liikuntapolitiikan perusteluja.

Mutta ajat ovat tutkijoille kovat: on yritettävä olla mieliksi heille, joilla on valtaa. Miten muuten on selitettävissä, että tutkijat ovat alkaneet pyydellä anteeksi tutkimustuloksiaan. Myös Liikuntatieteen päivillä elokuun lopulla kuultiin useammassa esityksessä, että ”tulokseni liikunnan terveyshyödyistä eivät valitettavasti ole ihan sitä mitä halusitte kuulla”. Tämän totesivat kokeneet tutkijat keveyttä tapaillen, mutta nuoremmat varsin totisena.

Useat tutkimustulokset ruokkivat anteeksipyyntöjä: Elinikämme jatkaa pitenemistään, vaikka kokonaisliikuntamme vähenee. Biologinen ikääntyminen ei näytä hidastuvan, vaikka kuinka rehkisi. Työliikunta ei sanottavasti edistä terveyttä. Ohjattu liikunta ei välttämättä tuo tehokkaammin terveyttä kuin omatoiminen puuhastelu. Liikunta ei aina vahvista mielenterveyttä (vaan usein toisin päin). Liikunnan intensiteetin kasvaessa liikuntavammat yleistyvät jne. Liikunta ei sittenkään taida olla ratkaisu elämän kaikkiin terveyshuoliin.

Liikunnan ja terveyden tutkimusta on pidetty varmana lajina: tutkija on voinut odottaa, että saa tuloksia, joita kuvittelee rahoittajan toivovan. Professori Mikael Fogelholm on arvellut, että juuri liikunnan monien myönteisten vaikutusten johdosta liikunnan ja terveyden yhteyksien tutkimuksia halutaan niin innolla toistaa. Mutta kun tulos yllättää eikä myönteistä yhteyttä pääse hehkuttamaan, tutkija – etenkin nuori sellainen − arvelee epäonnistuneensa. Miksi hän muuten pyytäisi anteeksi.

Yhteiskunnallisen perustelun odotukset näyttävät heijastuvan myös tulosten tulkintaan. Liikuntalääketieteen professorin Urho Kujalan mukaan monet tutkimukset liioittelevat liikunnan terveyshyötyjä. Onko mielistelystä tullut osa tutkimusten tulkintaa? Tuskin sentään. Sen sijaan (nuoret) tutkijat saattavat olla niin terveysargumentoinnin kyllästämiä, etteivät huomaa kenen lauluja laulavat.

Jospa onkin niin, että liikunnan terveyshyötyjen pakonomaisella metsästyksellä uskotaan toteutettavan yliopistojen kolmatta tehtävää eli ”yhteiskunnallista vuorovaikutusta”. Toivottavasti ei, sillä yliopistojen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksella tulisi etsiä ratkaisuja, ei kiillottaa jo tehtyjä päätöksiä.

Tai jospa tutkijoiden ajatuksia on sekoittanut opetus- ja kulttuuriministeriön ja valtion liikuntaneuvoston peräänkuuluttama ”yhteiskunnallisesti vaikuttava tutkimus”. Liikuntatieteen päivillä liikuntagerontologian professori Sarianna Sipilä kysyi itseltään ja yleisöltä mitä on yhteiskunnallisesti vaikuttava liikuntatutkimus. Vastaamatta jäi.

Ilmassa on suuren intressikonfliktin tuntua: liikunnan ja terveyden tutkijoita hämmentävät yhteiskunnalliset perustelut, vuorovaikutukset ja vaikuttamiset. Mitä ne tarkoittavat, ja kenen ehdoilla niitä tulisi harjoittaa? Nyt eri suuntiin vedetään tieteen, politiikan ja tiedepolitiikan nimissä. Toistaiseksi nuoren tutkijan lienee paras jatkaa anteeksipyyntöjä − varmuuden vuoksi.

teijo.pyykkonen(at)lts.fi

Taustamateriaalit:

• Linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi vuoteen 2017, Liikuntatutkimuksen suunta-asiakirja. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013:15.
• Pyykkönen, Teijo: ”Tohtori porkkana” puolustaa tieteellistä asiantuntemusta (professori Mikael Fogelholmin haastattelu). Liikunta & Tiede 4/2017, s. 28−31.
• Sipilä, Sarianna: Liikuntatutkimus osana tutkimuskenttää – tutkijan puheenvuoro. Alustus Liikuntatieteen päivillä 30.8.2017.
• Yle: Professori: monet tutkimukset liioittelevat liikunnan terveyshyötyjä (professori Urho Kujalan haastattelu), 28.8.2015 (https://yle.fi/uutiset/3-8255216).
Kommentointi:

Kommentit

Kirjoita uusi kommentti

Tämän kentän sisältö pidetään yksityisenä eikä sitä näytetä julkisesti.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.