Rantanen, Kyttä ja Sipilä Liikuntatieteen päivien kotimaisiksi pääluennoitsijoiksi

Liikuntatieteen päivien 2017 kotimaisiksi pääluennoitsijoiksi on kutsuttu professorit Taina Rantanen, Marketta Kyttä ja Sarianna Sipilä.

Rantanen luennoi päivillä aktiivisesta ikääntymisestä. Kytän esitelmän teemana on urbaani ympäristö liikkumisympäristönä. Professori Sarianna Sipilä luo esityksessään katsauksen suomalaisen liikuntatutkimuksen tilaan ja sen asemaan osana muuta tutkimuskenttää. Liikuntatieteen päivät 2017 järjestetään Liikuntatieteellisessä tiedekunnassa Jyväskylässä 30.8.–1.9.2017.

 

Gerontologian ja terveystieteiden professori Taina Rantanen (Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto) on tehnyt vaikuttavan uran ikääntyneiden toimintakyvyn, osallisuuden sekä elinpiirin tutkimisessa. Lisäksi hän on ansioitunut tieteen popularisoinnissa ja tutkimustulosten liittämisessä osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa. Rantanen on myös yksi tämän hetken kansainvälisesti tunnetuimpia suomalaisia liikunnan tutkijoita. Vuonna 2016 Euroopan tutkimusneuvosto myönsi Rantaselle arvostetun, yli kahden miljoonan euron suuruisen ERC Advanced Grant -rahoituksen. Rantanen on ollut mukana lanseeraamassa Maailman terveysjärjestössä (WHO) aktiivisen vanhenemisen (Active Ageing) käsitettä, josta on tullut kansainvälisesti hyväksytty terveyspolitiikan ja kansanterveystyön tavoite.

 

Maankäytön suunnittelun professori Marketta Kytän (Aalto-yliopisto) keskeisiä tutkimusteemoja ovat olleet elinympäristön sosiaalinen kestävyys, terveyttä ja hyvinvointia edistävä yhdyskuntarakenne sekä lapsiystävällinen ympäristö. Parhaillaan Kytällä on käynnissä Suomen Akatemian rahoittama tutkimushanke ”Terveyttä edistävä kaupunkiympäristö PLAN-H”, jossa etsitään ratkaisuja terveyttä edistävän elinympäristön tutkimiseen ja suunnitteluun. Kyttä on myös kansainvälisesti aktiivinen ja palkittu tutkija. Hän on vieraillut muun muassa Melbournen ja Deakinin (2010) sekä San Diegon valtion yliopistossa (2012). Vuonna 2011 Kyttä sai kansainvälisen Innovation Award for Technology Innovation in Web GIS -palkinnon.

 

Terveystieteiden professori Sarianna Sipilän (Gerontologian tutkimuskeskus, Jyväskylän yliopisto) tutkimus on keskittynyt iäkkäiden ihmisten liikkumiskykyyn ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseen sekä tuki- ja liikuntaelimistön vanhenemiseen. Parhaillaan Sipilä tutkii Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa fyysisen ja kognitiivisen harjoittelun vaikutuksia kävelynopeuteen ja kaatumisiin iäkkäillä vähän liikkuvilla henkilöillä. Sipilä on ollut aktiivinen alansa kansainvälisessä julkaisutoiminnassa sekä tutkimusprojektien johdossa. Sipilä on toiminut Jyväskylän yliopistossa tutkimusjohtajana, Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen toimikunnassa (2010–2015) sekä pohjoismaisen liikuntatieteen tieteenala-arvioinnin valmisteluryhmän jäsenenä.

 

Liikuntatieteen päivillä 2017 esitellään 100-vuotiaan Suomen liikuntatutkimuksen kirjoa. Päivien ohjelma koostuu kotimaisista ja ulkomaisista huippuluennoista, ajankohtaisista teemasessioista ja tutkimusesittelyistä sekä -kilpailusta. Päivien ohjelma julkaistaan kevään aikana. Päivät järjestää Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Jyväskylän kaupungin ja LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa.

Kuvat: Petteri Kivimäki (Rantanen) ja Iida Liimatainen (Sipilä).