Avustuksia uusille liikunnallisen elämäntavan hankkeille

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vajaat kaksi miljoonaa euroa liikunnallisen elämäntavan valtakunnallisille ja alueellisille hankkeille. Avustusta sai 52 hanketta, joista uusia oli 19 hanketta.

Viime vuoteen verrattuna kokonaisavustussumma väheni vajaat 180 000 euroa. Kohderyhmittäin tarkasteltuna avustusta myönnettiin enemmän erityisliikunnan (lisäystä 80 000 €) ja liikunnan tietopohjan (lisäystä 90 000 €) kehittämiseen. Avustukset vähenivät alle kouluikäisten ja kouluikäisten (vähennystä 120 000 €) sekä koko elämänkulun (vähennystä 138 000 €) liikunnan kehittämiseen. Avustettujen hankkeiden määrä pysyi samana.

Suurimman yksittäisen hankeavustuksen sai UKK-instituutin Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallinnonrajat ylittäen-hanke (150 000 €). Hankkeessa kehitetään liikuntaneuvonnan palveluketjua kuuden sairaanhoitopiirin alueella. Aivan uutena liikunnan kehittämishankkeiden kohderyhmänä avustuksissa nousee esille siviilipalveluksen suorittajat. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen yhteishankkeessa Liikettä Sivariin kehitetään siviilipalveluksen koulutusjakson liikuntaa.

Liikunnallisen elämäntavan avustuksilla tuetaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan kehittämishankkeita eri ikä- ja väestöryhmissä. Tavoitteena on tukea liikunnallista elämäntapaa ja lisätä väestön liikuntaa liikuntasuositusten mukaisesti.

 

Uudet liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset ja alueelliset kehittämishankkeet:

Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry (54 000 €)

Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa, yhteistyö ja verkostot lapsen liikkumisen edistäjinä. Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman toteuttaminen ja varhaiskasvattajien osaamisen vahvistaminen paikallis- ja aluetasolla. Viiden aluejärjestön yhteishanke.

Folkhälsans Förbund rf (34 000 €)

Trygga relationer inom idrott-ökar barns motions- o rörelseglädje. Turvallisen ja viihtyisän toimintaympäristön kehittäminen lasten ja nuorten urheiluseuratoiminnassa. Yhteishanke MLL:n, Palloliiton ja Salibandyliiton kanssa.

Hämeen Liikunta ja Urheilu ry (43 000 €)

Drop ut kuriin - nuorista nuorten ohjaajia harrasteliikuntaan. Työllistämismallin luominen kilpauran lopettaville nuorille. Kouluttaminen ohjaajiksi harrastetoimintaan. Harrastustoiminnan lisääminen vertaisohjaajien ja koulujen yhteistyöllä. Yhteistyö Liikkuvan koulun kanssa.

Nuorten Akatemia ry (32 000 €)

Sporttitetti. Mallin luominen kouluille nuorten TET-jakson suorittamiseen liikuntaseurassa ja koulujen liikuntatoiminnassa. Yhteishanke Voimisteluliiton, Yleisurheiluliiton, Suunnistusliiton ja WAU ry:n kanssa.

Suomen Poikien ja Tyttöjen Keskus PTK ry (36 000 €)

Liikuntaa lapsen ja nuoren arkeen. Liikunnan osuuden vahvistaminen seurakuntien lapsi- ja nuorisotyössä ja lapsiperheiden toiminnassa, matalan kynnyksen ratkaisuja maahanmuuttajataustaisille.

Suomen Suunnistusliitto ry (10 000 €)

Suunnistaen lisää liikettä koulupäivään ja perheiden arkeen. Sisältöjen ja toimintamallien luominen opettajille koulujen suunnistustunneille ja muiden aineiden integrointiin sekä välitunti- ja kerhotoimintaan. Perhesuunnistustapahtumien toteuttaminen.

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö, UKK-instituutti (45 000 €)

Smart Moves. Toisen asteen oppilaitosten henkilöstön osaamisen tukeminen Liikkuva koulu -ohjelman toteuttamisessa.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (34 000 €)

Liikettä Sivarin. Siviilipalveluksen koulutusjakson opetussuunnitelmaan liikuntakasvatuksen sisältöjen tuottaminen ja Siviilipalveluksen liikuntakirjan (opas) laatiminen.

Lahden ammattikorkeakoulu Oy (18 000 €)

Liikuttaako. Mallien pilotointi liian vähän liikkuvien liikunnallisen elämäntavan tukemiseen. Opiskelijoiden osallistaminen liikunnan suunnitteluun. Liikunnallisten menetelmien ja luonnon hyödyntäminen opetuksessa.

Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (23 000 €)

Korkeakoululiikunnan barometri 2017 ja Korkeakoululiikunnan suositusten päivitys. Korkeakoululiikunnan suositusten toteutumisen selvittäminen valtakunnallisesti. Vuonna 2011 laaditujen suositusten päivittäminen.

Tampereen ammattikorkeakoulu Oy (32 000 €)

Mikä saa mut liikkumaan? Poikkisektoraalisen toimintamallin kehittäminen ja palveluketjun luominen liian vähän liikkuvien opiskelijoiden motivoimiseksi liikuntaan. Arvopohjaisen perehdytyskoulutuksen laatiminen liikuntatuutoreille (opiskelijoita) ja henkilöstölle.

Metsähallitus (24 000 €)

Polku luontoon. Jatkoa Rohkeasti luontoon hankkeelle. Soveltavan liikunnan polun mallin laatiminen luontoliikuntaan ja alueellisten yhteistyöverkostojen vahvistaminen. Yhteishanke Soveltava Liikunta ry:n kanssa.

Mielenterveyden Keskusliitto ry (6 000 €)

Askeleita arkeen. Matalan kynnyksen kävelyohjelman laatiminen mielenterveyskuntoutujille, ohjaajakoulutuksen kehittäminen.

Suomen Reumaliitto ry (28 000 €)

Mielekästä, liikunnallisesti rikasta elämää. Lastenreumaa ja fibromyalgiaa sairastavien matalan kynnyksen liikunnan kehittäminen kotiharjoitusohjeilla ja ryhmätoiminnoilla sekä niiden vaikuttavuuden arviointi.

Suomen Sydänliitto ry (26 000 €)

Liikkuva yhdistys - Hyvä! yhdistys. Liikuntatoiminnan vahvistaminen ja yhdistystoiminnan uudistaminen rakentamalla valmennusohjelma yhdistysten liikunta-aktiiveille. Matalan kynnyksen liikunnan lisääminen. Viiden kansanterveysjärjestön yhteishanke.

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry (46 000 €)

Valtin kanssa liikkujaksi. Valtti-toimintamallin levittäminen oppilaitoksiin. Vammainen lapsi tai nuori saa henkilökohtaisen ohjaajan liikuntaan sote-, liikunta-, tai kasvatusalan opiskelijasta. Paikallisten ja alueellisten liikuntapalveluketjujen rakentaminen.

WAU ry (25 000 €)

WAUhtipäivä! Luodaan perheliikunnan konsepti alakouluihin lauantaikoulupäivien yhteyteen.

Pyöräilykuntien verkosto ry (27 000 €)

Pyöräkompassin kehittäminen ja toteuttaminen - Pyöräilyn edistämistyökalu ja auditointimenetelmä kunnille. Tuotetaan työkalu pyöräilyn olosuhteiden ja edistämisen tilan arviointiin kuntien pyöräilyn kehittämisohjelmien tueksi.

Urho Kekkosen Kuntoinstituuttisäätiö, UKK-instituutti (150 000 €)

Vaikuttavaa liikuntaneuvontaa hallinnonrajat ylittäen. Rakennetaan liikuntaneuvonnan palveluketjun liikuntaneuvontaosio kuuden sairaanhoitopiirin alueelle hyödyntäen poikkihallinnollisuutta ja laajaa verkostoitumista. Yhteishanke Kunnossa kaiken ikää -ohjelman, Diabetesliiton ja Mielenterveyden Keskusliiton kanssa.