Liikuntatieteet maailmalla

Liikuntatieteelinen Seura hoitaa liikuntatieteiden kansainvälisiä yhteyksiä, vie suomalaista liikuntatiedettä ulkomaille ja kertoo kansanvälisistä tutkimustuloksista suomalaisille. Seuran järjestämät kansainväliset kongressit ja seminaarit kokoavat eri maiden liikuntatutkijoita yhteen.

Liikuntatieteellisen Seuran kansainvälinen toiminta koostuu liikuntatiedon välittämisestä sekä tutkimus- ja selvitystoiminnan edistämisestä sekä osallistumisesta eräiden kansainvälisten järjestöjen hallintoon ja muuhun toimintaan.

Kansainväliset järjestöt

Seura osallistuu kansainvälisen liikunta-alan tiedon välittämiseen Suomessa ja suomalaisen tiedon viemiseen ulkomaille. Seura on jäsenenä seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä.

International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE)

ICSSPE on kansainvälinen liikuntatieteen ja liikuntakasvatuksen järjestö, jonka tarkoituksena on rohkaista liikuntatieteen kansainvälistä yhteistyötä, edistää alan tutkimustoimintaa sekä mahdollistaa tutkimus- ja muunlaisen pätevän liikuntatiedon saatavuus ja toimia tässä asiassa aktiivisena tiedonvälittäjänä.

European College of Sport Science (ECSS)

ECSS on Euroopan tasolla toimiva liikuntatieteellistä tutkimusta edistävä yhteistyöjärjestö.

Scandinavian Foundation of Medicine and Science in Sports

Scandinavian Foundation of Medicine and Science -säätiön päätehtäviä ovat joka toinen vuosi järjestettävän pohjoismaisen kongressin organisoiminen ja Scandinavian Journal of Medicine and Science -lehden julkaiseminen. Seuran edustajat toimivat säätiön hallituksessa.

Erityisliikunnan kansainvälinen tutkimusorganisaatio (IFAPA)

Seura toimii erityisliikunnan tutkijoiden kansallisena yhteyskanavana tarjoamalla foorumin alan tutkijoiden keskinäiselle yhteydenpidolle sekä IFAPA-järjestön (International Federation of Adapted Physical Activity) toiminnasta tiedottamiselle Suomessa. Seura järjestää erityisliikunnan suomalaisten asiantuntijoiden tutkijatapaamisia sekä välittää alan tutkijoille tietoa kirjeitse. Seura osallistuu näin erityisryhmien liikunnan tutkimustoiminnan ja tiedotuksen tukemiseen.

Federation International d'Education Physique (FIEP)

FIEP tukee liikuntakasvatuksen tutkimusta, mutta on viimevuosina painottonut edistämään liikuntakasvatusta kouluissa, etenkin Etelä-Amerikassa. Euroopassa toiminta on aktivoitunut tutkimuksen suuntaan.

Seura toimii jäsentensä kautta seuraavissa kansainvälisissä järjestöissä:

• International Council of Health, Physical Education and Recreation (ICHPER)

• The International Society for the History of Physical Education and Sport (ISHPES)

• International Sociology of Sport Association (ISSA)

• Nordisk Samarbeidskomite för Idrettsbibliotek (NORSIB)

Kansainväliset kongressit

Seura organisoi itsenäisesti tai yhteistyökumppaneidensa kanssa kansainvälisiä liikuntakongresseja Suomessa.

Tiedostot

(application/pdf - 934.77 Kt)