Yhdenvertaisuutta, liikuntakasvatusta ja vesiliikuntaa – Esittelyssä Liikuntatieteen päivien teemasessiot 4-6

Liikuntatieteen päivien 2017 rinnakkaisissa teemasessioissa käsitellään ajankohtaisia liikuntakulttuurin kysymyksiä tuoreen tutkimustiedon valossa. Torstain toisissa sessioissa (31.8. kello 15.15–16.45) teemoina ovat yhdenvertaisuus ja tasa-arvo liikuntakulttuurissa, liikuntakasvatus elämäkulussa sekä uinti ja vesiliikunta.

Päivien neljännessä sessiossa tarkastellaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista liikuntakulttuurissa. Yliopistonlehtori Marja Kokkosen (Jyväskylän yliopisto) esityksessä avataan, miten seksuaalivähemmistöjen yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuvat liikunnassa ja urheilussa. Tutkimuspäällikkö Susan Eriksson (Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu) kertoo tuoreita tutkimustuloksia vammaisten nuorten mahdollisuuksista harrastaa liikuntaa. Tutkijatohtori Merja Rantakokon (Gerontologian tutkimuskeskus) puheenvuorossa tutustutaan ikäihmisten liikunnasta syrjäytymiseen ja kokemukseen osallistumismahdollisuuksista liikunnassa.

Viidennessä sessiossa tarkastellaan liikuntakasvatuksen kysymyksiä läpi ihmisen elämänkulun. Session avauksessa keskitytään varhaisvuosiin, kun dosentti Arja Sääkslahti (Jyväskylän yliopisto) käy läpi varhaisvuosien liikuntakasvatuksen viimeaikaista tutkimusta. Lehtori Terhi Huovisen (Jyväskylän yliopisto) esityksessä perehdytään kouluikäisten osallistumisen ja fyysisen aktiivisuuden tukemiseen heterogeenisessä liikuntaryhmässä. Session kolmannessa puheenvuorossa erikoistutkija Minna Aittasalo (UKK-instituutti) esittelee uudenlaista aikuisten liikunnan edistämisen työkalua, käyttäytymisen muutoksen pyörää (Behaviour Change Wheel).

Kuudennessa sessiossa käydään läpi uintia ja vesiliikuntaa tuoreen kansanvälisen ja kotimaisen tutkimustiedon valossa. Professori João Paulo Vilas-Boas (Porton yliopisto) luo katsauksen kansainvälisen uintitutkimuksen viime vuosien tuloksiin. Liikuntafysiologi Marja Päivinen (Helsingin Urheilulääkäriasema) avaa piilevien hengitystieoireiden esiintyvyyttä uimareilla. Yliopettaja Anu Valtonen (Metropolia AMK) esityksessä perehdytään vesielementtiin kuntoutuksen työkaluna. Tohtorikoulutettava Ben Waller (Jyväskylän yliopisto) kertoo vesiliikunnan vaikutuksista vanhemman väestön fyysiseen toimintakykyyn.

Tutustu päivien ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan!

Tutustu myös päivien pääpuhujiin täällä.

 

Liikuntatieteen päivät 2017 järjestetään 30.8.–1.9.2017 Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisessä tiedekunnassa. Päivien ohjelma koostuu tuttuun tapaan huippuluennoista, ajankohtaisista teemasessioista ja tutkimusesittelyistä sekä tutkimuskilpailusta. Päivät järjestää Liikuntatieteellinen Seura yhteistyössä Jyväskylän yliopiston, opetus- ja kulttuuriministeriön, Jyväskylän kaupungin ja LIKES-tutkimuskeskuksen kanssa.