Yhdeksälle nuorelle tutkijalle stipendejä Liikuntatieteen päivillä 2015

Sira Karvisen ja Arto Laukkasen tutkimukset nuorten tutkijoiden kärjessä.

Liikuntatieteen Päivillä oli varattu oma osio tutkijoille tutkimus- ja kehitystyön esittelyyn. Päivillä esiteltiin yhteensä 53 tutkimusta, joista Nuorten tutkijoiden -kilpailussa oli mukana 26 tutkimusta.

Nuorten tutkijoiden -kilpailussa (alle 35 vuotta) palkittiin 500 euron stipendeillä Sira Karvinen ja Arto Laukkanen.  200 euron stipendit saivat Eero Haapala, Kerkko Huhtanen, Reeta Kangas, Tuomas Kari, Lauri Stenroth, Riikka Turtiainen ja Heini Wennman.

Sira Karvisen tutkimuksen otsikko oli ” Geeniperimän ja aikuisiän fyysisen aktiivisuuden vaikutus elinikään”. Tutkimuksessa selvitettiin syy-yhteyttä aikuisiän fyysisen aktiivisuuden ja eliniän välillä sekä kaksostutkimuksen että koe-eläin mallin avulla. Tulokset osoittivat, että samat geneettiset tekijät vaikuttavat todennäköisesti yksilön aerobiseen kapasiteettiin, fyysisen aktiivisuuden määrään ja sitä kautta elinikään. Näin ollen vaihtelu geeniperimässä voi ainakin osaltaan selittää aiemmissa tutkimuksissa havaitun yhteyden korkean fyysisen aktiivisuuden ja pitkän eliniän välillä.

Arto Laukkasen palkitussa tutkimuksessa ”Vanhempien tuki ja lasten fyysinen aktiivisuus: satunnaistettu ja kontrolloitu perhelähtöinen liikuntainterventio” pyrittiin selvittämään, voidaanko yksilöllisellä ja yhdessä vanhempien kanssa suunnitellulla liikuntaneuvonnalla vaikuttaa vanhempien lapsilleen osoittaman fyysisen aktiivisuuden tuen määrään ja lasten objektiivisesti mitattuun fyysiseen aktiivisuuden määrään. Vaikka tutkimustulosten perusteella interventiolla ei ollut yleisesti merkitsevää vaikutusta vanhempien tuen määrään eikä lasten fyysiseen aktiivisuuteen, niin lähtötilanteessa vähiten vanhemmiltaan tukea saaneiden lasten tilanne koheni tutkimusjakson aikana sekä vanhemmilta saadun tuen että fyysisen aktiivisuuden osalta. Laukkasen mukaan, kun tähdätään liikunnallisen tuen ja liikuntamäärän lisäämiseen lapsilla, niin yksilöllisen liikuntaneuvonnan kohdentaminen vanhemmille voi toimia ainakin lyhyellä aikavälillä. Pysyvien muutosten aikaansaamiseksi vanhemmille kohdistetun tuen tulisi kuitenkin olla jatkuvaa ja laaja-alaista.

Stipendit myönnettiin Liikuntatieteelisen Seuran ja Jyväskylän yliopiston Liikuntatieteellisen tiedekunnan stipendirahastoista.

Kaikki Liikuntatieteen päivillä esitetyt abstraktit ovat luettavissa alla olevasta linkistä

Tiedostot

(application/pdf - 284.24 Kt)