Vuoden 2017 Liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailun voitto Anna-Maiju Leinoselle Ouluun

Anna-Maiju Leinonen ja hänen tutkimusryhmänsä voittivat ensimmäisen palkinnon Liikuntatieteellisen Seuran ja Liikuntalääketieteen keskusten järjestämässä Vuoden 2017 liikuntalääketieteellinen tutkimus -kilpailussa. Liikuntalääketieteen päivien yhteydessä järjestettyyn kilpailuun osallistui 49 suomalaista liikuntalääketieteellistä tutkimusta. Liikuntalääketieteen päivillä tutkimuksen esitteli professori Raija Korpelainen (kuvassa).

 

Pelinkaltainen palvelu soveltuu hyvin nuorten miesten aktivointiin

Voittajatutkimuksessa selvitettiin nuorten miesten, pelinkehittäjien ja liikuntatutkijoiden yhteistyönä kehitetyn MOPO-palvelun soveltuvuutta nuorten miesten liikkumiseen ja kuntoon. Tutkimuksen aineiston muodosti lähes 500 nuorta miestä. Noin puolet miehistä sai käyttöönsä aktiivisuusmittarin ja sähköisen pelinkaltaisen hyvinvointipalvelun, jossa oli toimintoja mm. liikkumiseen, terveyteen, nuorten palveluihin ja sosiaaliseen aktiivisuuteen liittyen. Toisen ryhmän liikkumista mitattiin mittarilla, joka ei näyttänyt käyttäjälleen aktiivisuustietoja. Palvelu sisälsi Clans of Oulu -pelin, jonka oli toteuttanut oululainen Ludocraft Oy.

 

Palvelun käyttöönsä saaneet miehet lisäsivät kuormittavan liikunnan määräänsä. Palvelulla ei havaittu vaikutusta nuorten kuntoon, mutta esimerkiksi kaikkein liikkumattomimpien nuorten vyötärönympärys pieneni. Liikuntatieto ja -palaute sekä tavoitteiden asettelu oli nuorten mielestä tärkein ja kiinnostavin osuus palvelussa, ja se koettiin myös motivoivaksi. Tutkimuksen aikana palvelun käyttöaste oli suhteellisen matala, mutta sisällöllisen ja teknologisen lisäkehityksen kautta palvelun käytettävyyttä, soveltuvuutta ja yhteensopivuutta muiden nuorten palvelujen kanssa voidaan parantaa.

 

Tutkimuksen otsikko ja tekijät:

Pelillistetyn mobiilipalvelun vaikuttavuus ja soveltuvuus nuorten miesten fyysiseen aktivointiin – väestöpohjainen satunnaistettu, kontrolloitu interventio

Anna-Maiju Leinonen1,2,4, Riitta Pyky1,2,3,4, Riikka Ahola5,6, Maarit Kangas2,4, Pekka Siirtola7, Tim Luoto8, Heidi Enwald9, Tiina M. Ikäheimo2,10, Juha Röning7, Sirkka Keinänen-Kiukaanniemi2,3, Matti Mäntysaari11, Raija Korpelainen1,2,3, Timo Jämsä2,4,12

1 Oulun Diakonissalaitoksen säätiö, Liikuntalääketieteellinen Klinikka, Oulu; 2 Medical Research Center Oulu, Oulun yliopistollinen sairaala ja Oulun yliopisto, Oulu; 3 Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto; 4 Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö, Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu; 5 Polar Electro, Oulu; 6 Infotech Oulu, Oulun yliopisto; 7 Biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmä, Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Oulun yliopisto; 8 Kulttuuriantropologia, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu; 9 Informaatiotutkimus, Humanistinen tiedekunta, Oulun yliopisto, Oulu; 10 Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimuskeskus, Oulun yliopisto, Oulu; 11 Sotilaslääketieteen keskus, Helsinki; 12 Diagnostinen radiologia, Oulun yliopistollinen sairaala, Oulu                                                        

 

 

Vuoden 2017 Nuori Liikuntalääketieteen tutkija -palkinto Juuso Hakalalle

 

Lapsuuden ja nuoruuden liikunnan yhteys keski-iän kognitiiviseen toimintaan – Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää lapsuudesta aikuisuuteen jatkuneen fyysisen aktiivisuuden yhteyttä kognitiiviseen toimintaan keski-iässä. Tulokset osoittivat, että lapsuuden ja nuoruuden fyysisen aktiivisuuden hyödyt eivät välttämättä säily itsenäisinä keski-ikään, vaan elinikäinen fyysinen aktiivisuus on tärkeää keski-iän kognitiivisen toiminnan edistämiseksi.

 

Tutkimuksen otsikko ja tekijät:

Lapsuuden ja nuoruuden liikunnan yhteys keski-iän kognitiiviseen toimintaan – Lasten Sepelvaltimotaudin Riskitekijät (LASERI) -tutkimus

Juuso Hakala1, Suvi P. Rovio1, Katja Pahkala1,2, Mirja Hirvensalo3, Risto Telama3, Olli J. Heinonen2, Tuija Tammelin4, Olli T. Raitakari1

1 Sydäntutkimuskeskus, Turun yliopisto; 2 Paavo Nurmi -keskus ja Terveysliikunta, Turun yliopisto; 3 Liikuntatieteellinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto; 4 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES

 

Tutkimuskilpailun toiselle sijalle sijoittui Elina Sillanpää Jyväskylän yliopistosta ja kolmannelle sijalle Pirjo Komulainen Kuopion liikuntalääketieteen tutkimuslaitokselta.

 

Lisätietoja kilpailusta:
Jonne Kamsula
010 778 6606 tai jonne.kamsula@lts.fi